δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Astronomy during the Byzantine era
Η αστρονομία στη βυζαντινή περίοδο.

Μπαλουκίδης, Σπυρίδων

Σκορδούλης, Κωνσταντίνος
Κατσιαμπούρα, Ιωάννα
Βλαχάκης, Γεώργιος

Περιέχει: 9 εικόνες
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επεκτείνεται χρονικά από το έτος 330 έως το 1453. Στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων πραγματοποιήθηκαν μεγάλες πολιτιστικές, κοινωνικοοικονομικές και διοικητικές μεταβολές που επηρέασαν ποικιλοτρόπως τον τομέα των επιστημών και συγκεκριμένα της αστρονομίας. Η κυριαρχία της χριστιανικής θρησκείας, οι συνεχόμενες εξωτερικές απειλές και γεωγραφικές μεταβολές, η αλληλεπίδραση των Βυζαντινών με τους γειτονικούς λαούς και το σχίσμα των εκκλησιών, σε συνδυασμό με την πλούσια επιστημονική κληρονομιά των Βυζαντινών από τους φιλοσόφους και επιστήμονες της Αρχαιότητας και της ελληνιστικής περιόδου, οδήγησαν σε ζυμώσεις που άλλοτε ευνόησαν και άλλοτε εμπόδισαν την ανάπτυξη της αστρονομίας. Η μέχρι πρότινος επικρατούσα άποψη σχετικά με τις επιστήμες κατά την Βυζαντινή περίοδο είναι ότι δεν εξελίχθηκαν, αλλά έμειναν στάσιμες ή και χάθηκαν μέσα στον σκοταδισμό και την δεισιδαιμονία που επικρατούσε, έως την έλευση της Αναγέννησης στη Δύση οπότε και ξαναήρθαν στο προσκήνιο. Κάτι τέτοιο όμως απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Με εξαίρεση τους «σκοτεινούς αιώνες» του Βυζαντίου που διαρκούν από τα μέσα του 7ου ως τα μέσα του 9ου αιώνα, για τους οποίους υπάρχουν ελάχιστες πηγές, υπήρχαν διαρκώς Βυζαντινοί λόγιοι που μελετούσαν τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και αστρονόμους, σχολίαζαν τα έργα τους και πολλοί από αυτούς δεν δίστασαν να ασκήσουν κριτική σε αυτά και να εκφράσουν νέες ιδέες που υιοθετήθηκαν από τους Δυτικούς λόγιους πολλούς αιώνες αργότερα. Ιδιαίτερα τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου παρατηρείται μια έξαρση του ενδιαφέροντος των Βυζαντινών για τις επιστήμες που οδήγησε σε επιστημονικές διαμάχες στο πεδίο της αστρονομίας. Η στενή σχέση της αστρονομίας με την αστρολογία λειτούργησε θετικά για την διαφύλαξη και διάδοση των αστρονομικών γνώσεων, μιας και οι αστρολογικές προβλέψεις προσέλκυαν μονίμως το ενδιαφέρον των Βυζαντινών παρά τις παραινέσεις της εκκλησίας για το αντίθετο.
The Byzantine Empire had been founded in 330 and continued its existence until 1453 AD. Significant cultural, socioeconomic and administrative changes that took place during this period influenced in various ways the role of science and the role of astronomy in particular. The dominance of Christianity, the recurrent external threats and geographical changes, the byzantine interaction with their neighbors and the schism of the Christian churches, combined with the scientific wealth that the Byzantines inherited from the philosophers and scientists of the ancient and Hellenistic period, led towards developments that either promoted or obstructed the evolution of astronomy. The prevailing opinion of the society is that sciences did not progress during the Byzantine period but they stood still or even got lost in the obscurantism and superstition that prevailed at the time until the Renaissance in the west brought them back to the spotlight. However, that opinion is far from true. With the exception of the dark Byzantine ages that lasted from the mid-7th century until the mid-9th century, there were Byzantine intellectuals that continually studied the ancient Greek philosophers and astronomers, commented on their work. Many of them did not hesitate to criticize the work they studied and express new concepts that were adopted from western intellectuals lots of centuries ahead. Especially the last Byzantine ages a growth in the Byzantine’s interest for sciences is observed, a fact that led to scientific conflicts in the field of astronomy. The close relationship between astronomy and astrology enabled the preservation and dissemination of astronomical knowledge, as the astrological predictions constantly attracted the Byzantines’interest despite the advice of the church for the opposite.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Astrology
Λόγιοι
Αστρολογία
Byzantium
Κοσμολογία
Cosmology
Scholars
Βυζάντιο
Astronomy
Αστρονομία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:32:27Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
133
20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.