Ενισχύοντας τη μαθησιακή και την εκπαιδευτική διαδικασία ενός ενήλικου κοινού μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων στην τάξη των γαλλικών: οι ενήλικες στα Κέντρα δια βίου Μάθησης.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Optimiser l'enseignement/apprentissage d'un public adulte à travers des activités ludiques en classe de FLE: le cas des adultes des Centres de Formation.
Ενισχύοντας τη μαθησιακή και την εκπαιδευτική διαδικασία ενός ενήλικου κοινού μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων στην τάξη των γαλλικών: οι ενήλικες στα Κέντρα δια βίου Μάθησης.

Κοτσοβόλη, Ειρήνη

Παπάς, Κρίστιαν
Νίκου, Θεοδώρα
Νίκου , Θεοδώρα

Περιλαμβάνει : σχήματα
Les activités ludiques et le jeu en tant que support pédagogique en didactique des langues sont fréquemment utilisés chez des enfants mais pas avec un public adulte. Ce mémoire propose d’étudier l’intérêt du jeu auprès des apprenants adultes dans le cadre d’une formation non-formelle. L’objectif est d’examiner l’impact éventuel du jeu sur le processus de leur enseignement/apprentissage. L’étude présente les points essentiels de la formation continue et de la pédagogie des adultes ainsi que la fonction et la valeur éducative du jeu. La mise en pratique des activités avec des variantes et des adaptations ajustées au public adulte est également proposée. Cette recherche se base sur des entretiens réalisés auprès des apprenants adultes qui ont suivi des cours de la langue française dans un Centre de Formation. Les opinions des participants ainsi que les résultats et les constatations sur l’utilisation des jeux avec le public adulte sont développés sous le prisme d’une synthèse.
Το παιχνίδι ως παιδαγωγικό εργαλείο στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών χρησιμοποιείται συχνά με παιδιά αλλά όχι με ενήλικες. Η εργασία αυτή μελετά το ενδιαφέρον του παιχνιδιού σε ενήλικες μαθητές στα πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι να εξετάσουμε την πιθανή επίδραση του παιχνιδιού στη διαδικασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης της γαλλικής ως ξένη γλώσσα. Η μελέτη παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά της συνεχούς εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής των ενηλίκων καθώς και την λειτουργία και την εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού. Προτείνεται επίσης η πρακτική εφαρμογή δραστηριοτήτων και παιχνιδιών με παραλλαγές προσαρμοσμένες στο ενήλικο κοινό. Η έρευνα βασίζεται σε συνεντεύξεις ενήλικων μαθητών οι οποίοι παρακολούθησαν μαθήματα γαλλικής γλώσσας σε Κέντρο δια Βίου Μάθησης. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται οι απόψεις των συμμετεχόντων και αναλύονται τα αποτελέσματα και οι παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση των παιχνιδιών στο ενήλικο κοινό.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

παιγνιώδεις δραστηριότητες
κέντρα δια βίου μάθησης
δια βίου μάθηση
παιχνίδι
ενήλικες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

French

2017-10-10T10:57:48Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
103*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)