Τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Η περίπτωση του ΜΠΣ «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του ΕΑΠ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Η περίπτωση του ΜΠΣ «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του ΕΑΠ

Θεοδωροπούλου, Αναστασία

Φραγκούλης, Ιωσήφ
Βαϊκούση, Δανάη

The objectives of the research were to investigate the motives that drive adults to attend the postgraduate courses “Master’s in Adult Education” as well as to explore the extent to which demographic characteristics can be seen to affect the adult attendance in the specific postgraduate courses. The researcher selected the quantitative method and the questionnaire was the means to collect her data. Research results showed that professional development is the participants’ first and most popular choice. Interest for learning proves to be the second stronger preference with other personal- social factors coming up next. The demographic characteristics do not alter the order of the above choices.
Contains: tables, charts
Στόχοι της έρευνας ήταν να εντοπίσει τα κίνητρα που ωθούν τους ενηλίκους στη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό του ΕΑΠ «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και να διερευνήσει κατά πόσο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη συμμετοχή των ενηλίκων. Η ερευνήτρια χρησιμοποιήσε την ποσοτική μέθοδο και ως εργαλείο συλλογής στοιχείων το ερωτηματολόγιο. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες στο ΜΠΣ «Εκπαίδευση Ενηλίκων» επιλέγουν ως κίνητρα κυρίως την επαγγελματική πρόοδο, έπειτα το ενδιαφέρον για μάθηση και τέλος τους προσωπικούς- κοινωνικούς λόγους. Τα δημογραφικά στοιχεία δεν διαφοροποιούσαν σημαντικά αυτή την ιεράρχηση.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

κίνητρα, ενήλικοι, εκπαίδευση ενηλίκων, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T11:31:34Z
2017-05


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

89
24
3*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)