Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και διερεύνηση μεθόδων ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Structural assessment and strengthening techniques of an existing reinforced concrete building.
Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και διερεύνηση μεθόδων ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Φυλακτού, Άννα

Ντουρακόπουλος, Ιωάννης
Ψύλλα, Νικολέττα

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και η ενίσχυση ενός διωρόφου κτιρίου με χρήση κατοικίας, κατασκευής των αρχών της δεκαετίας 1980 στο Κρανίδι Αργολίδος. Η ανάλυση της φέρουσας ικανότητας γίνεται με την ανελαστική στατική μέθοδο (pushover) χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες διατάξεις του νέου Κανονισμού Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. με τα αποτελέσματα να οδηγούν στην ανάγκη ενίσχυσης δομήματος. Εξετάζονται δυο μέθοδοι ενίσχυσης: η συμβατική μέθοδος προσθήκης μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος και η περίσφιξη των δομικών στοιχείων με ινοπλισμένα πολυμερή ώστε η κατασκευή να αποκτήσει την αντοχή της επιθυμητής στάθμης επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων ενίσχυσης και των δυο μεθόδων καθώς και αυτά της ανάλυσης του αρχικού φορέα και εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα, όπου για την δεδομένη κατασκευή κρίνονται επιτυχείς. Τέλος πραγματοποιείται οικονομοτεχνική μελέτη ώστε να διαπιστωθεί ποιά από τις δύο μεθόδους είναι οικονομικότερη.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, ειικόνες.
The objective of this thesis is the structural assessment and reinforcement of a two-storey building of reinforced concrete, used as a residence, built in the early 1980s at Kranidi Argolis. The assessment of the building in contacted using inelastic static methods (pushover) under the provisions of the Greek Structural Intervention Code (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). The results determined the need of reinforcement. The two methods of reinforcement examined are: the local strengthening of reinforced columns by jacketing of added concrete and longitudinal and transverse reinforcement around some existing columns and the local strengthening of reinforced columns and beams with the use of welded wire fabric. The results of both these methods are demonstrated evaluated and compared to those of the assessment of the existing building. Finally the two methods are economically evaluated.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

concrete
assessment
strengthening
σκυρόδεμα
techniques
ενίσχυση
μέθοδοι
αποτίμηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T11:36:48Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
14
196*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.