Η ψηφιακή διάσταση της μουσειακής επικοινωνίας: Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην προβολή των σύγχρονων μουσείων. Μελέτη περίπτωσης: Η επικοινωνιακή πολιτική των μουσείων/φορέων που υιοθέτησαν την εφαρμογή Clio Muse, για την προβολή τους.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ψηφιακή διάσταση της μουσειακής επικοινωνίας: Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην προβολή των σύγχρονων μουσείων. Μελέτη περίπτωσης: Η επικοινωνιακή πολιτική των μουσείων/φορέων που υιοθέτησαν την εφαρμογή Clio Muse, για την προβολή τους.

Αυλωνίτη, Κορίνα

Κεντερελίδου, Κλειώ
Πανόπουλος, Αναστάσιος
Γκαντζιάς, Γεώργιος

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η χρήση ψηφιακών εφαρμογών ως επικοινωνιακών μέσων στους σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς. Μελετήθηκαν γενικά, οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, λόγω του σημαντικού τους ρόλου στην αμφίδρομη και διαδραστική επικοινωνία των πολιτιστικών οργανισμών με το κοινό τους. Ειδικότερα έγινε αναφορά στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως βασικό μέσο για την ικανοποίηση των αναγκών διοίκησης του μουσείου, δημοσίων σχέσεων, έρευνας, και την γενικότερη αύξηση της προσβασιμότητας του κοινού στην πολιτισμική πληροφορία του μουσείου. Η μελέτη περίπτωσης αφορά τους πολιτιστικούς οργανισμούς που υιοθέτησαν μια εφαρμογή περιήγησης για λειτουργικά συστήματα Android και iOS, την «Clio Muse», με στόχο την δημιουργία μιας πλατφόρμας διασύνδεσης των πολιτιστικών οργανισμών με το κοινό τους. Σκοπός ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής, ως προς την επικοινωνία των μουσείων όπως αυτή εκφράζεται από τη φυσική ή/και διαδικτυακή επισκεψιμότητά τους. Κατά την πραγματοποίηση της έρευνας μελετήθηκαν φορείς που υιοθέτησαν την εφαρμογή Clio Muse, όπως: το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, το Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας, το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, το Σωματείο Διάζωμα, το εικαστικό γεγονός Αrt Αθήνα, και η Μπιενάλε της Αθήνας. Η συλλογή των δεδομένων της ποιοτικής έρευνας έγινε με την μέθοδο της προσωπικής ημιδομημένης συνέντευξης σε δια ζώσης συναντήσεις με τους αρμόδιους επικοινωνίας των εξεταζόμενων πολιτιστικών οργανισμών. Επιγραμματικά, η συγκεκριμένη εργασία αφορά σε ενδοσκόπηση του ψηφιακού χαρακτήρα της επικοινωνιακής δραστηριότητας των πολιτιστικών οργανισμών με έμφαση στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την καινοτομία και δημιουργικότητα.
The scope of research in the present study is the use of digital applications as communication tools for the modern cultural organizations. The new Information and Communication Technologies are being studied because of their vital role in the bilateral and interactive communication between the cultural organizations and their audience. A particular reference made to the role of the Information and Communication Technologies as the key means to meet the needs of museum management, public relations, research, and generally, of increasing public accessibility in cultural organizations’ information. The principal research questions are linked to the investigation of - the strategy of communication and the new options emerging to that end by the use of Information and Communication Technologies. A particular focus being put on the internet and its growing use, the social media, and the creation of new ways of communication with the introduction of innovative practices. The elaborated case studies concern cultural organizations that adopted ‘Clio Muse’ application; an ‘Android & iOS’ Browser to establish a platform for the interconnection of cultural organizations with their audience. The aim is to explore the effectiveness of the ‘Clio Muse’ application with regards to the museums’ communication, the latter, captured by their physical and/or online traffic figures. The research has been carried out for some of the organizations that adopted the application «Clio Muse», namely; the Museum of the City of Athens – ‘Vouros-Eutaxias’ Foundation, the Museum of ‘Greek Gastronomy’, the ‘Olive and Oil’ Museum of Pelion, the ‘Gennadius Library’ of the American School Classical Studies, the ‘Diazoma’ Association, the ‘Athens Art Exhibition’, and the ‘Athens Bienalle’. The conducted qualitative analysis was based on data collected via individual, semi-structured interviews taken in meetings with communication representatives and specialists of the studied cultural organizations. Overall, the study aims at shedding light to the digital aspect of the cultural organizations communication strategy and activities, and particularly, to the new Information and Communication Technologies, Innovation and Creativity.
Σχήματα: 4, εικόνα: 1

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διαδίκτυο
Πολιτιστικοί οργανισμοί
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Clio Muse
Πολιτιστική επικοινωνία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T09:52:45Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

67
2
135*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.