δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ MARKETING
SOCIAL MEDIA USER'S BEHAVIOR AND MARKETING

ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ

Πολίτης, Αναστάσιος
Λεκάκος, Γεώργιος

Communication and advertising through social media is one of the greatest challenges for contemporal enterprises. Today, years after new devices and new media have invaded consumers' everyday lifestyle, strategic communication and their implementation into content and messaging, keep leading marketing departments to insecurity. On this study will be described the theoretical framework of communication in correlation to the social network user’s behavior and will be investigated the effectiveness of communication strategies through international market’s successful case studies. Initially, will be defined the concepts of communication and social influence, as well as their relation to advertising and mass communication. Moreover, the definition and the contemporary landscape of social media will be recorded in relation to man’s psychology and emotion transferring. The presentation of the relationship between marketing and new media communication capabilities follows, as these are determined by influencing factors and user’s messaging acceptance. Finally, a presentation of successful communication strategies’ case studies into Greek market’s dominant social networking tools (Facebook, Twitter, Instagram, and Multichannel) follows, while trying to investigate the communication structures that led them to success stories.
Contains: Tables, charts, photos, maps
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επικοινωνία και διαφήμιση μέσω social media αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ακόμα και σήμερα, αρκετά χρόνια αφότου οι νέες συσκευές και τα νέα μέσα έχουν εισβάλλει στο καθημερινό τρόπο ζωής των καταναλωτών, τα στρατηγικά βήματα επικοινωνίας και η υλοποίησή τους σε ξεκάθαρα μηνύματα και περιεχόμενο, προκαλούν αισθήματα ανασφάλειας και προβληματισμού στα τμήματα marketing των εταιριών. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, επιχειρείται η καταγραφή του θεωρητικού πλαισίου της επικοινωνίας σε σχέση με τη συμπεριφορά των χρηστών κοινωνικών δικτύων, και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών επικοινωνίας μέσα από πετυχημένες περιπτώσεις μελέτης της διεθνούς αγοράς. Σε πρώτη φάση ορίζεται η έννοια της επικοινωνίας και της κοινωνικής επιρροής, καθώς και η σχέση τους με την διαφήμιση και την μαζική επικοινωνία. Ακολουθούν, ο ορισμός, η καταγραφή του τοπίου των κοινωνικών μέσων σήμερα και η σχέση τους με την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και τη μεταφορά συναισθημάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σχέση του μάρκετινγκ των εταιριών με τα νέα μέσα και τις δυνατότητες επικοινωνίας, όπως αυτές καθορίζονται από τους παράγοντες επιρροής στην αποδοχή μηνυμάτων από τους χρήστες. Τέλος, ακολουθεί παρουσίαση επιτυχημένων περιπτώσεων μελέτης στρατηγικών επικοινωνίας, στα κυρίαρχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ελληνικής αγοράς (Facebook, Twitter, Instagram, Διακαναλικά) και γίνεται η προσπάθεια διερεύνησης των επικοινωνιακών δομών, οι οποίες τις οδήγησαν στην επιτυχία.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Social Media, Emotional Transfer (Influence), Social Network User’s Behavior, Marketing, Facebook, Twitter, Instagram.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-11T10:01:48Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
169
9*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.