Μορφές λογοκρισίας στην εγχώρια παραγωγή θεατρικών παραστάσεων από το 2009 έως το 2017

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Forms of censorship in the local production of theatrical performances from 2009 until nowdays
Μορφές λογοκρισίας στην εγχώρια παραγωγή θεατρικών παραστάσεων από το 2009 έως το 2017

Πετρουλή, Νικολίτσα

Κουντούρη, Φανή
Μπαλτζής, Αλέξανδρος
Νικολαϊδου, Αφροδίτη

This paper presents an attempt to imprint the contemporary form of censorship in theatrical production in Greece. More specifically, this paper elaborates the reasons why a theatrical performance is censured in a liberal, European- oriented country like Greece during the first decades of the 21st century.
Περιέχει εικόνες
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία απόπειρα καταγραφής της σύγχρονης μορφής λογοκρισίας στη θεατρική παραγωγή στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι αιτίες για τις οποίες λογοκρίνεται μία θεατρική παράσταση σε μία φιλελεύθερη χώρα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό όπως η Ελλάδα κατά τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Cultural communication
Self-censorship
Αυτολογοκρισία
Censorship
Λογοκρισία
Πολιτιστική επικοινωνία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-11T10:11:32Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

5
95
54*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.