δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
Sea tourism and development potential in Lefkada - Greece

ΣΚΛΗΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ - ΛΟΥΚΙΑ

ΖΑΪΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΑΡΤΑΣ, ΠΑΡΙΣ

Πίνακες, Διαγράμματα, Φωτογραφίες
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον τουρισμό σε ένα από τα νησιά των Επτανήσων που γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, παρά τις δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες που διανύει η ελληνική οικονομία. Η Λευκάδα γνωρίζει ανάπτυξη στον τουριστικό τομέα καθ΄όλη τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής κρίσης. Η Λευκάδα επιλέχθηκε ως αντικείμενο μελέτης, καθώς αποτελεί τόπο καταγωγής της εισηγήτριας της παρούσης εργασίας. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που απαντώνται στο νησί ποικίλουν, ωστόσο ο θαλάσσιος τουρισμός και ο τουρισμός των θαλάσσιων σπορ, είναι οι ναυαρχίδες του εναλλακτικού τουρισμού. Η Βασιλική αποτελεί ένα παγκοσμίου φήμης προορισμό για τους λάτρεις του θαλάσσιου τουρισμού.
This thesis deal with tourism in one of the Ionian Islands that particularly developed in the last decade, despite the difficult economic conditions traversed the Greek economy. Lefkada particularly developed in tourism throughout last economic crisis. Lefkada was chosen as a subject of this thesis, because is the birthplace of the writer. More specifically, the alternative forms of tourism that are found on the island vary, but sea tourism and water sports tourism, are the main parts of alternative tourism on the island. Vasiliki is a popular destination for water sports and marine tourism.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ
ΛΕΥΚΑΔΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:28:05Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
25
94*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.