Το εικονογραφημένο άλμπουμ για παιδιά ως μέσο κινητοποίησης στην τάξη της Γαλλικής ως ξένη γλώσσα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
L'album de jeunesse comme outil de motivation en classe de FLE
Το εικονογραφημένο άλμπουμ για παιδιά ως μέσο κινητοποίησης στην τάξη της Γαλλικής ως ξένη γλώσσα

Αϊβαλή, Παρασκευή

Σελλά , Ελένη
Αντωνίου , Μαρία

Σε καθεστώς σχολικής μάθησης, η ύπαρξη κινήτρου εμφανίζεται σαν μια απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση γνώσεων εκ μέρους των μαθητών.Σ'αυτό το πλαίσιο,προκειμένου να επιλύσουμε προβλήματα κινητοποίησης που συναντήσαμε στην τάξη των γαλλικών ως ξένης γλώσσας,στραφήκαμε σ'ένα βοήθημα εκμάθησης όπως είναι το εικονογραφημένο άλμπουμ για παιδιά ( "Το Τεράστιο Πραγματάκι " της Béatrice Alemagna).Η παρούσα εργασία προσανατολίζεται σε δύο άξονες : ο πρώτος περιγράφει την παιδαγωγική παρέμβαση μέσα από τις προεινόμενες δραστηριότητες και ο δεύτερος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας λαμβάνοντας υπόψη την διανομή των ερωτηματολογίων,την παρατήρηση της τάξης και τισ ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων.
En situation d'apprentissage, la motivation se présente comme une condition préalable pour l'acquisition de savoirs de la part des apprenants.Dans ce cadre, afin de remédier aux problèmes de motivation rencontrés dans notre classe de FLE, nous avons eu recours à un support d'apprentissage, tel l'album de littérature de jeunesse ("La gigantesque petite chose" de Beatrice Alemagna).Le présent travail s'oriente vers deux axes : décriver le déroulement de l'intervention pédégogique viq les activités proposées in situ et présenter les résultats de la recherche obtenus lors de la distribution de squestionnaires, de l'observation de la classe et des entretiens semi-dirigés auprès des participants.L'impact de l'album sur le profil motivationnel de s apprenants était considérable.
Περιέχει : πίνακες, σχήματα, γραφήματα,εικόνες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

apprentissage scolaire, motivation, album de littérature de jeunesse,classe de FLE
εικονογραφημένο άλμπουμ για παιδιά, κινητοποίηση, τάξη της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

French

2017-09-30
2017-10-11T10:32:48Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
102
16*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)