Η γλωσσική ποικιλότητα ως συστατικό στοιχείο για την απόκτηση γλωσσικής επίγνωσης. Μία μελέτη περίπτωσης κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της γλώσσας και της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η γλωσσική ποικιλότητα ως συστατικό στοιχείο για την απόκτηση γλωσσικής επίγνωσης. Μία μελέτη περίπτωσης κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της γλώσσας και της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ζερβογιώργη, Κωνσταντίνα

Ξυδόπουλος , Γεώργιος
Ντίνας , Κωνσταντίνος

0
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των μαθητών για την πρότυπη γλώσσα, τις γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες και τη γλώσσα των νέων. Συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 22 μαθητές της Α’ Τάξης ενός Γενικού Λυκείου δήμου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Πρόκειται για μία εθνογραφική μελέτη περίπτωσης η οποία συνίσταται στην περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η διδασκαλία βασίστηκε στις αρχές της γλωσσικής επίγνωσης με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκειά της και ακολουθώντας μια σπειροειδή και όχι γραμμική κάλυψη της ύλης. Αναζητήθηκαν η χρήση, η δυναμική και οι δυνατότητες της γλώσσας. Μελετήθηκαν οι απόψεις των μαθητών όπως αυτές εκφράστηκαν προφορικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σε γραπτές εργασίες και σε ερωτηματολόγιο με ανοικτές ερωτήσεις. Στα πρώτα στάδια της έρευνας οι μαθητές φάνηκε να έχουν μια συγκεχυμένη άποψη για τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας. Σταδιακά μέσα από ποικιλία κειμένων, οπτικοακουστικού υλικού και αναφορά σε βιώματά τους σχετικά με τη χρήση της γλώσσας άρχισαν να ανακαλύπτουν πως οι διάφορες γλωσσικές ποικιλίες διαθέτουν γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες με αποτέλεσμα να αρχίσουν να τις εκτιμούν. Στο τέλος της διαδικασίας φάνηκε ότι για την πλειονότητα των μαθητών είχαν αρθεί προκαταλήψεις για τις ντοπιολαλιές και αντιμετώπιζαν πιο νηφάλια τη γλώσσα των νέων.
This dissertation aims at investigating the perceptions and the attitudes of students towards standard language, local dialects and youth language. 22 First Year Senior High School students attending a school in Attica region were involved as research participants in this survey. They were actively engaged in an ethnographic case study based on depicting the teaching process within the framework of the Modern Greek Language and Literature courses. Teaching employed the principle of language awareness, focusing on the active participation of students in a spiral rather than a linear curriculum implementation process. Light was shed on language use, its dynamics and functions. The attitudes and perceptions of the students in this survey were retrieved from the students’ active participation in the classroom activities, written exams and from a questionnaire with open-ended questions distributed to them towards the end of the school year. At the outset of the survey, students seemed to have an unclear perception of language as a means of communication; however, after studying different genres, being exposed to audiovisual aids and drawing on their personal experiences, they gradually appreciated the fact that each variety is governed by its own grammar rules and syntax. At the end of the survey, it was clear that the majority of the students had combated linguistic prejudice against regional dialects. They also had a more positive attitude towards youth language.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

γλωσσική επίγνωση
γλώσσα των νέων
γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες
γλωσσική ποικιλότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-11T10:50:30Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

89
1
27*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.