Φυσικές και ψηφιακές βιβλιοθήκες: το δίλημμα σύμμαχοι ή αντίπαλοι στη διαφύλαξη τής συλλογικής - πολιτισμικής μνήμης. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη και οι ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Φυσικές και ψηφιακές βιβλιοθήκες: το δίλημμα σύμμαχοι ή αντίπαλοι στη διαφύλαξη τής συλλογικής - πολιτισμικής μνήμης. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη και οι ψηφιακές συλλογές του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Ρωμηού, Ιωάννα

Τριανταφυλλοπούλου, Αθανασία

Περιέχει εικόνες, διαγράμματα
Libraries are humanity’s memory banks, where invaluable human testimonials are kept. From antiquity into the present day, they have served as our arcs of knowledge, which they guard and disseminate at the same time. The present paper’s objective is to examine the role of both physical and digital libraries in preserving our collective cultural memory. Can the two co-exist or does their very nature cause them to diverge. In this modern era of constant technological evolution, traditional libraries are expected to make the most of all their applications, not only to protect their archives but more importantly to satiate the public’s increasing need for free and unlimited access to information. Meanwhile, as a result of globalisation and the ensuing advancement of multicultural communities, libraries are called upon to continue the safe keeping of collective memory, while also reinforcing the individual’s sense of belonging to a wider cultural whole. Another key factor in all of the above is the widespread reach of the Internet, where separate online monuments are now being created alongside the existing digital libraries. Man is in possession of various definitions as to what constitutes history, and can experience the past in the present time through different means. As a result, there are as just many ways to represent and narrate past experience in the multifaceted world of the Internet. This paper focuses on the collections of the Aikaterini Laskaridis Foundation’s historical library, as well as its digital collections, travelogues and topos text. It is a study that presents the results of empirical research, using data gathered via questionnaires and interviews, as well as through the processing of statistics. The report concludes with the presentation and analysis of these findings, making suggestions towards the future of both physical and digital libraries.
Οι βιβλιοθήκες είναι η μνήμη της ανθρωπότητας, όπου συγκεντρώνονται ανεκτίμητες ανθρώπινες μαρτυρίες, είναι κιβωτοί γνώσης, από την αρχαιότητα έως σήμερα, που διαφυλάττουν, διασώζουν και διαχέουν τη γνώση αυτή. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε τον ρόλο των φυσικών και ψηφιακών βιβλιοθηκών στη διαφύλαξη της συλλογικής – πολιτισμικής μνήμης, εάν μπορούν να συμπορευτούν ή λόγω της διαφορετικής φύσης τους πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Στη σημερινή εποχή της διαρκούς εξέλιξης των νέων τεχνολογιών, οι φυσικές βιβλιοθήκες καλούνται να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που τους προσφέρουν, όχι μόνο για να διασώσουν τις συλλογές τους αλλά και για να ικανοποιήσουν κατά το μέγιστο δυνατό τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και τις επιθυμίες του κοινού τους για ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση. Την ίδια στιγμή, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, οι βιβλιοθήκες καλούνται να διαδραματίσουν έναν πιο ισχυρό ρόλο ως προς τη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και παράλληλα να ενδυναμώσουν τη θέση του υποκειμένου σε ένα πολιτισμικό σύνολο για την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας. Καθοριστικός παράγοντας σε όλα τα παραπάνω είναι και η εξάπλωση τού διαδικτύου, όπου εκτός από ψηφιακές βιβλιοθήκες πλέον δημιουργούνται χωριστοί μνημονικοί τόποι. Ο άνθρωπος διαθέτει ποικίλους τρόπους για να διαπιστώσει το τι συνιστά ιστορία, πώς μπορεί να βιώσει το παρελθόν στο παρόν και πώς το αναπαριστά ή το αφηγείται στον πολυδιάστατο χώρο του διαδικτύου. Ειδικότερα, η εργασία μελετά τις συλλογές της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και τις ψηφιακές του συλλογές travelogues και topostext. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τής εμπειρικής έρευνας με δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, καθώς και στατιστικών στοιχείων. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται και αναλύονται τα συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις για το μέλλον τόσο των φυσικών όσο και των ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

libraries, digital libraries, memory, collective memory, cultural consciousness, online monuments, Aikaterini Laskaridis Foundation, Historical Library, Travelogues, topos text
βιβλιοθήκες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, μνήμες, συλλογική μνήμη, πολιτισμική μνήμη, διαδικτυακοί μνημονικοί τόποι, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Ιστορική Βιβλιοθήκη, travelogues, topostext

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-12T08:31:15Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
106
62*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)