International organizations for the defense of cultural heritage and museums in times of war: Case study the action of para-military organization of ISIS in Syria.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μέριμνα των Διεθνών Οργανισμών για την προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς & των μουσείων σε περιόδους πολέμου: Περίπτωση μελέτης η δράση της παρα-στρατιωτικής οργάνωσης του ISIS στη Συρία.
International organizations for the defense of cultural heritage and museums in times of war: Case study the action of para-military organization of ISIS in Syria.

Μαυράκη, Ουρανία

Φιλιππουπολίτη, Αναστασία
Κοντοχρήστου, Μαρία
Στεφάνου, Ελένη

The main concern of this Dissertation is to examine the international legislative framework, which regards the protection of Syrian cultural heritage. Through the study of international law, the importance of protecting the cultural heritage of Syria has emerged. In order to fulfill the research goal and answer the research questions, the case study was used as a research methodology. For the data analysis, which collected from ten international articles and from the three international Conventions, the qualitative analysis was used. More specifically, for the analysis of the ten articles, the Critical Discourse Analysis was used. While, for the analysis of the international Conventions a qualitative analysis was used, which focused on the grouping of the most important articles of the international conventions dealing with the protection of cultural heritage in a war time period. On completion of the work, was identified the main weaknesses and gaps of the international law, which concern the protection of cultural property during armed conflict. Finally, with the completion of the work, some improvements are proposed, which can be made in the present legislative framework in order to improve its effectiveness in the context of new social and historical conditions.
Στην παρούσα εργασία μελετάται το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς της Συρίας. Μέσα από την μελέτη του διεθνούς δικαίου αναδύεται η σημασία προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς της Συρίας, που ανήκει στην ανθρωπότητα. Για την εκπλήρωση του ερευνητικού στόχου και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητική μεθοδολογία η μελέτη περίπτωσης. Για την ανάλυση των δεδομένων, που συλλέχθηκαν από δέκα διεθνή δημοσιεύματα και από τρεις διεθνείς Συμβάσεις χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, για την ανάλυση των δέκα δημοσιευμάτων χρησιμοποιήθηκε η Κριτική Ανάλυση του Λόγου και για την ανάλυση των διεθνών Συμβάσεων χρησιμοποιήθηκε μίας μορφής ποιοτικής ανάλυσης, που εστιάζει στην ομαδοποίηση των σημαντικότερων άρθρων των διεθνών Συμβάσεων που έχουν να κάνουν με την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς σε περίοδο πολέμου. Με την ολοκλήρωση της εργασίας εντοπίστηκαν οι κυριότερες αδυναμίες και τα κενά που καθιστούν αναποτελεσματικό το διεθνές δίκαιο στο πεδίο της μάχης. Επίσης, εντοπίστηκαν οι βασικοί παράγοντες, που παρεμποδίζουν την εφαρμογή του. Τέλος με την ολοκλήρωση της εργασίας προτείνονται κάποιες βελτιώσεις, που μπορούν να γίνουν στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών. Λέξεις κλειδιά: προστασία πολιτισμικής κληρονομιάς, πολιτισμική κληρονομιά της.
5 πίνακες, 2 χάρτες, 14 εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

πολιτισμική γενοκτονία
ISIS
καταστροφή πολιτισμικής κληρονομιάς
πολιτισμική κληρονομιά της Συρίας
διεθνές νομοθετικό πλαίσιο
προστασία πολιτισμικής κληρονομιάς

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:32:48Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
4
117*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.