ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
DEVELOPMENT AND CULTURAL MANAGEMENT IN LOCAL AUTHORITY. CASE STUDY: THE MUNICIPALITY OF SYROS - -HERMOUPOLIS
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΟΥΒΑΡΗ, ΑΓΝΗ

FILOLIA, ARGYRO
TSAKIRIDI, OLGA

Ο Πολιτισμός είναι μια έννοια πολυσύνθετη, πολύμορφη, που ενσωματώνει τις έννοιες της κοινωνικής συμμετοχής, της διαφοροποίησης, του πλουραλισμού αλλά και της ανάπτυξης. Ο Πολιτισμός τοποθετείται στον πυρήνα των πολιτικών για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, προσφέροντας μια ανθρωπιστική θεώρηση. Η έννοια της ανάπτυξης προσδίδει δυναμική στον Πολιτισμό και τον καθιστά σημαντικό κεφάλαιο για την κοινωνική και οικονομική άνθηση και ευημερία. Η πολιτιστική πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τον αναπτυξιακό ρόλο του Πολιτισμού σε όλες τις μορφές δράσης της. Όντας ο κατεξοχήν θεσμός που γνωρίζει τις τοπικές ανάγκες σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, μπορεί να λειτουργήσει τολμηρά και καινοτόμα, αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό του τόπου. Η πολιτιστική διαχείριση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης αποσκοπεί στη διάσωση, προβολή του υλικού και άυλου πολιτισμού του τόπου και τον εμπλουτισμό του με σύγχρονες δημιουργίες, με στόχο την ανάδειξη του νησιού σε ένα ζωντανό τόπο Πολιτισμού, ωφελώντας ποικιλοτρόπως τόσο του κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες και τον ίδιο τον τόπο. Η Σύρος δεν είναι ένα ανεπτυγμένο τουριστικά νησί, ενώ αντιθέτως, διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό πλούτο. Με ποιους τρόπους η δημοτική αρχή μπορεί να μετασχηματίσει το πολιτιστικό απόθεμα του νησιού σε πολιτιστικό κεφάλαιο, προκειμένου να συνεισφέρει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου;
Culture has a polymorphous and versatile sense, that incorporates the concepts of social involvement, differentiation, pluralism and of growth as well. It is also inserted into the core of politics for economic and social growth. At the same time, it offers a holistic developmental and humanitarian approach. The sense of growth transfuses potential to Culture and makes it an important factor for the social and economic boom and prosperity. The cultural policy of the Local Authorities should take into consideration the developmental role of Culture at each activity. Being the institution that is aware of the local needs in social and economic level, it could act boldly and innovatively, making good use of the local force. The cultural management of the Municipality of Hermoupolis-Syros aims to maintain and promote the material and intangible culture of the island, as well as to enrich it with contemporary creations, so that Syros is distinguished as a culturally rich place bringing benefit to both the citizens and the tourists. Despite the fact that Syros has a cultural wealth, it is not a well-developed island from a touristic point of view. How could the municipal authority transform the cultural reserve of Syros to cultural capital, in order to contribute to the social and economic growth of the island? How do the citizens and visitors perceive this effort?
TABLES:6, CHARTS:32, PHOTOS:14

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολιτιστική Διαχείριση, Στρατηγική Σχεδίαση, Πολιτιστική Πολιτική, Τοπική Ανάπτυξη, Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Πολιτισμικός Τουρισμός, Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
Cultural Management, Strategic Design, Cultural Policy, Local Growth, Cultural Activities, Cultural Tourism, Municipality of Syros-Hermoupolis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T10:22:23Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
109
161*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.