Η εικονογράφηση του παιδικού παραμυθιού στην Ελλάδα σήμερα: Θεωρία και Πρακτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The illustrated children's fairy tale in Greece: Theory and Practices
Η εικονογράφηση του παιδικού παραμυθιού στην Ελλάδα σήμερα: Θεωρία και Πρακτικές

Αμπόνη, Μαρία

Σπανακά, Αδαμαντία
Λάσκαρη , Ηρώ

0
Ο εικονογράφος δεν έχει τρόπο να μιλήσει για τη δουλειά του παρά μόνο μέσα από αυτήν. Όταν όμως κινείται στα πλαίσια ενός κειμένου πόσο μπορεί στα αλήθεια να εκφράσει δικές του απόψεις; Σπάνια διαβάζουμε κάπου για τον τρόπο που γίνονται όλες αυτές οι όμορφες εικονογραφήσεις ή για τα όμορφα και τα δύσκολα που αντιμετωπίζει ένας εικονογράφος δουλεύοντας ένα βιβλίο. Η ποιοτική έρευνα που έγινε για αυτήν την εργασία μέσα από συνεντεύξεις 8 εν ενεργεία Ελλήνων εικονογράφων δίνει την ευκαιρία σε πολλούς εικονογράφους να μιλήσουν για το έργο τους. Η έρευνα εντοπίζει σημερινά δεδομένα στο χώρο του εικονογραφημένου παιδικού παραμυθιού, αναλύοντας θέματα που αφορούν στη σύγχρονη Ελλάδα και πώς ο Έλληνας εικονογράφος τα βιώνει στο επάγγελμά του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τεχνικές και οι τεχνοτροπίες που χρησιμοποιεί ο καθένας τους, η σχέση τους με τους εκδοτικούς οίκους και τους συγγραφείς, η μέχρι τώρα πορεία τους στο χώρο, η οικονομική κρίση που περνάει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πως αυτή επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει τη δουλειά τους, αλλά και τέλος πως φαντάζονται το μέλλον του εικονογραφημένου παραμυθιού στην Ελλάδα και τι θέση θα έχει η εικονογράφηση στα e-books.
The illustrator has no way to talk about his job except through his own illustrations. But how can he really express his own views, when moving within a text? We rarely read about how these beautiful illustrations are made or about the beautiful times and difficulties faces an illustrator by working on a book. The qualitative research that is done for this work, through interviews with 8 active Greek illustrators, gives many illustrators the opportunity to talk about their work. The research identifies today‘s data in the field of illustrated children‘s fairy tale, by analyzing issues related to modern Greece and how the Greek illustrator experiences them in his profession. Of particular interest are the techniques and styles used by each of them, their relationship with publishers and writers, their current career in the field of illustrated children’s book, the economic crisis that has been going on in recent years and how it has affected their work. And finally, how do they imagine the future of the illustrated fairy tale in Greece and which is the place of illustration in the e-books.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

εικονογράφοι
τεχνοτροπίες
παραμύθι
εικονογράφηση
τεχνικές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13T06:06:49Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
36
224*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.