ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Construction of a plan for the adaptation and mitigation of urban areas in Greece to the urban heat island phenomenon
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΑΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΡΤΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
This study is an investigation for the causes that lead to the Urban Heat Island effect (UHI effect) in the area of Athens, between the years 2010-2015. It aims to examine the factors that lead to the development of the phenomenon and to define the measures that contribute to its amelioration. For the period under examination (2010-2015), processed temperature measurments of the stations of Ano Liosia, Markopoulo and Dionysos show that the phenomenon was weaker at the sub-urban areas. The highest intensity of UHI was detected in the centre of Athens during the hot summer nights. The use of new, cool materials for construction and the built environment in general, the enhancement of green areas the reduction of anthropogenic heat sources and the lowering of urban density, where possible, contribute to the reduction of the intensity of UHI.
Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διερεύνηση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας (ΑΘΝ) στην Αθήνα κατά τη χρονική περίοδο 2010-2015. Στόχο της εργασίας αποτελεί η εξέταση των παραγόντων που οδηγούν στην ανάπτυξη του φαινομένου και η αποτύπωση των μέτρων εκείνων που συνεισφέρουν στην αντιμετώπισή του. Στο υπό εξέταση χρονικό διάστημα, το φαινόμενο της ΑΘΝ παρατηρήθηκε εντονότερα στο κέντρο της Αθήνας με τις ημιαστικές περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Μαρκόπουλου να ακολουθούν, ενώ η υπαίθρια περιοχή του Διονύσου σημείωσε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες καθόλη τη διάρκεια των ετών που μελετήθηκαν. Στις αστικές περιοχές και κυρίως στο κέντρο η ένταση της ΑΘΝ ήταν υψηλότερη κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών νυχτών. Η χρήση νέων, ψυχρών υλικών για τη δόμηση και την επικάλυψη των κατασκευών, η δημιουργία χώρων πρασίνου και η αραιότερη δόμηση, όπου αυτό είναι δυνατό, είναι παράγοντες που επιδρούν θετικά στη μείωση της έντασης του φαινομένου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

urban heat island, temperature, intensity, structure
αστική θερμική νησίδα, θερμοκρασία, ένταση, δόμηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13T06:11:13Z
2017-09-22


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
134
15*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.