ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΡΓΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΓΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο σχεδιασμός των υπαίθριων χώρων βάσει των κατευθύνσεων του περιβαλλοντικού σχεδιασμού κάνοντας μια θεωρητική διερεύνηση του θέματος του πράσινου σχεδιασμού καθώς και εξέταση παραδειγμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα απο την συλλογή και την ανάλυση δεδομένων μεσώ βιβλιογραφικής έρευνας (άρθρα από εφημερίδες, περιοδικά, μελέτες κλπ). Στο δευτερο μερος λαμβάνει χώρα η μελέτη σχεδιασμού ενός νέου "πράσινου" χώρου αναψυχής ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένας ανεκμεταλευτος χώρος σε μια ήδη υπάρχουσα υποβαθμισμένη περιοχή λόγω του σιδηροδρομικου σταθμού, που θα καλυτερεύσει την εικόνα της, και θα βελτιώσει το μικρόκλιμα ολόκληρης της περιοχής.
In the present work we analyze the design of the open spaces based on the directions of the environmental design by making a theoretical investigation of the green planning issue and examining examples from Greece and abroad through the collection and analysis of data through bibliographic research (articles from newspapers, periodicals, studies, etc.). In the second part, the design study of a new "green" recreation area takes place in order to make the best possible use of an undisturbed space in an already degraded area because of the railway station, which will improve its image and will improve the climate of the whole area.
Στο κυρίως κείμενο εμπεριεχονται, φωτογραφίες, αεροφωτογραφιες, σχεδιαγραμματα, χάρτες, σκαρίφημα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αστικοί υπαίθριοι χώροι, βιώσιμος σχεδιασμός, πράσινος σχεδιασμός, βιώσιμη αρχιτεκτονική, αστικό μικροκλίμα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T08:38:36Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
12
116*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)