CASE STUDY ATHENS. WHEN LUXURY MEET GASTRONOMY AND WORK AS BASIC TOOLS OF TOURISM DEVELOPMENTPM

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
"ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ" :ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
CASE STUDY ATHENS. WHEN LUXURY MEET GASTRONOMY AND WORK AS BASIC TOOLS OF TOURISM DEVELOPMENTPM

ΔΟΥΡΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά κατά πόσο η γαστρονομία και η πολυτέλεια μπορούν να συνδυαστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, ως προς την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής, στην συγκεκριμένη περίπτωση, την Αθήνα. Ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον συγκεκριμένο τομέα υπηρεσιών, καθώς αναμφίβολα βρίσκεται ανάμεσα στους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς του πλανήτη. Συνεπώς, δεν πρέπει να αφήνει ανεκμετάλλευτο κανένα τομέα που μπορεί να αξιοποιήσει και να προσελκύσει νέα μέρη της υπάρχουσας αγορά της. Η Μεσογειακή κουζίνα έχει ψηφιστεί παγκοσμίως από τις πιο υγιεινές διατροφές και εδώ και αρκετά χρόνια έχει κατακτήσει τον γαστρονομικό κόσμο. Η Ελλάδα, εκτός από το μοτίβο του Ηλίου – Θάλασσα, φημίζεται και για το καλό φαγητό της. Έτσι, η καλή κουζίνα, το ποτό , η υψηλή παρεχόμενη ποιότητα σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών και η πολυτέλεια στην περίπτωση της Αθήνας, μπορούν συνδυαστικά να λειτουργήσουν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης του τουρισμού σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από οικονομική και πολιτική αστάθεια. Τα ηνία των τουριστικών προορισμών πολυτελείας μπορεί να ανήκουν σε προορισμούς απόλυτης πολυτέλειας όπως το Ντουμπάι και η Νέα Υόρκη, αλλά η Αθήνα δεν υστερεί σε υποδομές, σε προϊόντα και σε εξατομικευμένες υπηρεσίες που όλα αυτά χαρακτηρίζονται από την άριστη ποιότητα. Οι τουρίστες που έρχονται στην Αθήνα την επιλέγουν κατά κύριο λόγο για τον πλούσιο γαστρονομικό της κόσμο, τον πολιτισμό την αναψυχή και την ανάπαυση με έντονα τα στοιχεία της πολυτέλειας. Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η θεωρητική προσέγγιση που αποτελείται από τα κεφάλαια 1 έως 4 και ασχολείται με την επεξήγηση, τα χαρακτηριστικά της γαστρονομίας και του τουρισμού πολυτελείας, αλλά και πως αυτά συνδυάζονται στην Αθήνα, ποια είναι η υπάρχουσα δυναμικότητα, ποια τα αδύνατα σημεία και τα δυνατά ως τουριστικού προορισμού. Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αφορά στο πρακτικό μέρος που σχετίζεται με την έρευνα. Απαρτίζεται από τα κεφάλαια 5 έως 6 που αφορούν στην ανάλυση του ερωτηματολογίου και παράλληλα την αναζήτηση όλων εκείνων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν και έλκουν τους τουρίστες στην Αθήνα με σκοπό τον συνδυασμό της πολυτέλειας και της γαστρονομίας. Τέλος, το κεφάλαιο 7 καταλήγει σε σχετικά συμπεράσματα με βάση την παρούσα έρευνα και διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις στρατηγικής ανάδειξης της Αθήνας ως προς τους δύο τομείς που έχουν ερευνηθεί.
Γαστρονομία και πολυτέλεια στην Αθήνα
This diploma thesis examines, whether gastronomy and luxury can be combined and function effectively to the growth of tourism in a region, and more specifically in Athens. Over the past years, tourism has been one of the most important areas of economic growth and empowerment on a global scale. Greece is a country that depends mainly on this factor, as it is one of the most famous tourist destinations in the world. Therefore, Greece must not leave any sector untapped that could attract new regions of its existing market. Mediterranean cuisine has been voted as the world’s most healthy diets and has for many years conquered the world of gastronomy. Greece, apart from the sun-sea pattern, is also well known for its rich gastronomy. Thus, the good food, drink and high quality provided in a wide range of goods and services, combined with the luxury in Athens, can act as the basis of tourism growth in a time of economic and political instability. The absolute luxury destinations may belong to cities such as New York and Dubai, however Athens doesn’t lack in infrastructure, products and personalized services which are known for their excellent quality. Athens is chosen as a tourist destination mostly due to its rich world of gastronomy, culture, recreation and relaxation providing a wide range of luxury. This thesis consists of two parts. The first part is the theoretical approach that is analyzed in paragraph 1 through 4 and refers to the explanation, the characteristics of gastronomy and luxury tourism, as well as how they are combined in Athens, their potentials, their weaknesses and strengths as a tourist destination. The second part of the thesis refers to the practical approach related to the research. The practical part consists of chapters 5 to 6, which analyze the questionnaire and research of the elements that characterize and attract tourists to Athens, in order to combine luxury and gastronomy. Finally, in chapter 7, we conclude based on the research done and provide strategic proposals for the advancement of Athens in the two areas researched.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

LUXURY TOURISM, GASTRONOMY

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T08:41:58Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
149
80*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.