Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΣΥΡΜΑΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΑΡΤΑΒΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

It has become clear the fact that the cultural heritage and the local civilization with its unique characteristics can be a driving force for local development and can also improve the quality of life of local communities. The aim of this study is to investigate the development potential of cultural heritage and also the role of Municipality in the exploitation of them with a view to economic and social rejuvenation of a region. The presentation of the actions of the Municipality of Monemvasia in the field of culture and tourism aims to the understanding of the potential of cultural heritage for local development. It also aims to the understanding of the role of Municipality in the procedure of local development.
Έχει γίνει πλέον αντιληπτό το γεγονός ότι πολιτιστική κληρονομιά και ο τοπικός πολιτισμός με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη τοπικής ανάπτυξης και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινοτήτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας να διερευνήσει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς και το ρόλο των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην αξιοποίηση αυτών με στόχο την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση του τόπου. Η παρουσίαση και αξιολόγηση των ενεργειών του Δήμου Μονεμβασίας στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού αποσκοπεί στην κατανόηση της δυναμικής της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη ενός τόπου μέσω του πολιτιστικού τουρισμού αλλά και του ρόλου των δήμων στη διαδικασία της τοπικής ανάπτυξης.
Το κείμενο περιέχει Σχήματα, Πίνακες, εικόνες, χάρτες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek
English

2017-10-16T09:25:21Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

88
1
76*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)