Η αξιοποίηση της εθνικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ετερότητας των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αξιοποίηση της εθνικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ετερότητας των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης

Αραμπατζή, Ειρήνη

Χατζηνικήτα, Β.
Παπακωνσταντίνου , Π.
Γκότοβος, Αθανάσιος

Πίνακες και διαγράμματα
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες σχεδόν το 10% των μαθητών στα ελληνικά σχολεία, αποτελείται από μαθητές που διαφέρουν πολιτισμικά από την πλειοψηφία. Σε βάθος χρόνου, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες με θέμα την ετερότητα, ωστόσο διαπιστώνεται ένα ερευνητικό κενό όσον αφορά το ζήτημα της αξιοποίησης της ετερότητας. Η παρούσα έρευνα λοιπόν, μελετά την αξιοποίηση της εθνικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ετερότητας των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας στα πλαίσια της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Για την πραγματοποίηση της έρευνας ακολουθήθηκε ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ερωτηματολόγιο και η ημιδομημένη συνέντευξη σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. Τα ευρήματα σχετίζονται με την αξιοποίηση της ετερότητας όσον αφορά τη γλώσσα, τη θρησκεία και την εθνικότητα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αλλά και της σχολικής ζωής γενικότερα. Επιπλέον μελετήθηκε η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας από το σύλλογο διδασκόντων. Παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της χρήσης της μητρικής γλώσσας, δεν προβαίνουν στην αξιοποίησή της σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και στα πλαίσια της σχολικής ζωής γενικότερα. Ομοίως, διατηρούν θετική στάση απέναντι στην θρησκευτική και εθνική ετερότητα, ωστόσο, η αξιοποίηση τους περιορίζεται κυρίως σε δράσεις που σχετίζονται με γιορτές και θέματα φολκλορικού περιεχομένου. Τα μαθήματα που προσφέρονται για να γίνουν αναφορές στην διαφορετικότητα είναι αυτά θεωρητικού περιεχομένου, ενώ οι δράσεις που πραγματοποιούνται και σχετίζονται με το παραπάνω θέμα, εκτός από τις γιορτές, είναι η μελέτη σύγχρονων φαινομένων, τα project και οι εκδηλώσεις. Όσον αφορά τη στάση που τηρεί ο σύλλογος διδασκόντων απέναντι σους μαθητές που διαφέρουν πολιτισμικά, χαρακτηρίζεται θετική, ωστόσο, σημειώνεται πως δεν προχωρεί σε πραγματοποίηση δράσεων για την ανάδειξη της ετερότητας.
According to the latest research, it has been ascertained that 10% of students in Greece differ culturally from the majority. Much research about diversity has been completed, however, there is an apparent lack in the use of this diversity in schools. This study investigates the paedagogial use of ethnic, religious and linguistic diversity of students by teachers in Greek primary schools. This research has been accomplished by use of the quality and quantity method, wherein questionnaires and semi-structured interviews with primary school teachers were conducted. This study concerns the use of ethnic, religious and linguistic diversity of students by the teachers both in the classroom and in the field of school generally (festivals, excursions). Also, it investigates the teachers attitude toward adiversity and their actions relating to it. The findings show that teachers’ attitude to the use of the first language is positive, but they do not apply their thoughts very often. Furthermore, they are positive about ethnic and religious diversity, but their actions usually concern festivals and folklore themes. Teachers prefer theoretical lessons in making references to diversity: history, geography, environmental studies ,language, social and political education. Moreover, they carry out projects and studies of modern phenomena, and events about diversity. Finally, teachers are positive about diversity, but do not act on it very often.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Αξιοποίηση
εκπαιδευτικοί
γλωσσική
εθνική
ετερότητα
θρησκευτική


Ελληνική γλώσσα

2017-09-29
2017-10-16T10:30:35Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
38
119*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.