Πρόσφυγες, τουρίστες και εθελοντές: παράλληλοι κόσμοι στον ίδιο τόπο. Τα Διεθνή εθελοντικά ταξίδια και τουρισμός για τους εθελοντές στην προσφυγική κρίση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRefugees and tourists, two parallel universes at the same place. International volunteer trips and tourism for the refugee crisis volunteers
Πρόσφυγες, τουρίστες και εθελοντές: παράλληλοι κόσμοι στον ίδιο τόπο. Τα Διεθνή εθελοντικά ταξίδια και τουρισμός για τους εθελοντές στην προσφυγική κρίση

Βίγκα, Άννα

Τσάρτας, Πάρις
Κωστοπούλου, Στυλιανή

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, πίτες, εικόνες
The main objective of this dissertation is to contribute to the research on volunteer tourism through the analisis of the characteristics and views of the international volunteers who work in the region of Central Macedonia (Greece) in the field of humanitarian assistance during the recent refugee crisis. The purpose is to investigate whether this crisis can also become an opportunity for the development of volunteer tourism projects focusing on humanitarian or social needs within the region, through their motives and their intention to participate to a volunteer tourism project in the future. The results of this research can be used by local and international NGOs, as well as, businesses in order to best define their target groups and the ways to responsibly set up projects and communicate them. A mixed methodology approach was used for this research, combining both a structured questionnaire and in depth interviews in order to shed some more light to certain aspects of the research and data as complementary to quantitative analysis. According to the findings of this research, despite all the hardships for both the people that were forced to flee their homes as well as to reception areas, this crisis can also be positively viewed as an opportunity for the local population to change attitude towards diversity and to prove to the World that the famous greek hospitality does not end on hotel web pages and brochures. It is an opportunity to positively promote Greece for its humanity and to attract tourists that seek authentic experiences, true contact with the locals and at the same time respect and care for the destination and its people. The majority of the volunteers intent to participate in an International volunteer tourism project in the future and say that the present crisis gave them the opportunity to take an insight on international volunteering, to get to know Greece and to become “eligible candidates” for volunteer tourism projects. Volunteer tourism can be an opportunity for Greece in the present financial and humanitarian crisis to support local societies and authorities both in social inclusion projects, as well as, a mean to develop special, alternative and more sustainable forms of tourism. The ideal volunteer projects should be set up according to needs and the tourism product of each region. They should address to active citizens of the world who wish to combine volunteering and tourists activities throughout the year. Organisation dealing with volunteer tourism projects should accept a certain commercial aspect of volunteer tourism, respect both volunteers and reception communities and promote the creation of a “lax” legal framework and best practices in order to attain sustainable management and long term results.
Στόχος της διπλωματικής, αυτής, εργασίας είναι η συμβολή στην ανάλυση βασικών πτυχών του εθελοντικού τουρισμού, μέσα από τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των απόψεων «διεθνών», κυρίως, εθελοντών που εργάζονται στην Κεντρική Μακεδονία για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες. Μέσα από την κατανόηση των κινήτρων και της πρόθεσής τους να συμμετέχουν σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα, επιδιώκεται να απαντηθεί αν εκτός από «κρίση» για τον τουρισμό, η «άφιξη» των προσφύγων στη χώρα μας μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ανάπτυξη του εθελοντικού τουρισμού με έμφαση στα ανθρωπιστικά ή κοινωνικά προγράμματα. Τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους οργανισμούς που υλοποιούν σχετικά προγράμματα, για να προσδιορίσουν και να προσελκύσουν το κοινό στο οποίο μπορούν να απευθύνονται, με υπευθυνότητα, τόσο απέναντι στους εθελοντές όσο και στους αποδέκτες της βοήθειας. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε μικτή μεθοδολογική προσέγγιση με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου για τη συλλογή δεδομένων από εθελοντές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της στήριξης των προσφύγων στην Κεντρική Μακεδονία. Συμπληρωματικά, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις σε βάθος με στόχο τη συγκέντρωση δεδομένων και τη διαφώτιση πτυχών της έρευνας, που με την ποσοτική ανάλυση θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν. Από τα ευρήματα της έρευνας στους συγκεκριμένους εθελοντές προκύπτει ότι η προσφυγική κρίση παρά τα δεινά που έφερε στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τους τόπους τους, αλλά και στους τόπους υποδοχής θα μπορούσε να αποτελέσει και ευκαιρία για την αλλαγή στάσης απέναντι στην ετερότητα και το «ξένο» και να αποδείξουμε ότι η ελληνική «φιλοξενία» δεν εξαντλείται στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων και του ΕΟΤ. Ευκαιρία για τη θετική προβολή της χώρας και των Ελλήνων στο εξωτερικό, την προσέλκυση τουριστών που αναζητούν την αυθεντικότητα, την επαφή, και ενδιαφέρονται για τον τόπο που τους φιλοξενεί και τους ανθρώπους του. Η πλειοψηφία των εθελοντών δηλώνει ότι θα συμμετείχε σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντικού τουρισμού. Η παρούσα προσφυγική κρίση αποτέλεσε γι’ αυτούς ευκαιρία να μυηθούν στο διεθνή εθελοντισμό, να γνωρίσουν την Ελλάδα και να αποτελούν, πλέον, υποψήφιους «πελάτες» σε προγράμματα εθελοντικού τουρισμού στη χώρα μας. Ο εθελοντικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την Ελλάδα της οικονομικής και προσφυγικής κρίσης. Τόσο στη στήριξη τοπικών κοινωνιών ή κοινοτήτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και στην ανάπτυξη εναλλακτικών, ειδικών, και άρα πιο βιώσιμων μορφών τουρισμού. Τα προγράμματα εθελοντικού τουρισμού που θα προσέλκυαν τους συγκεκριμένους εθελοντές θα πρέπει ενδιαφέρουν ενεργούς πολίτες και να συνδυάζουν τουριστικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ανάλογα με το τουριστικό προϊόν του κάθε τόπου. Οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στη χρήση όρων όπως «τουρισμός» ή «εθελοντής τουρίστας» και να δίνουν έμφαση στην εθελοντική διάσταση, την αυθεντικότητα, το ταξίδι, τη διαπολιτισμική επαφή και την εξερεύνηση. Τόσο ο κόσμος του τουρισμού όσο και των εθελοντικών οργανώσεων θα πρέπει να αποδεχτούν και την εμπορική όψη του εθελοντικού τουρισμού, να σεβαστούν εθελοντές και κοινότητες υποδοχής και να προωθήσουν τη θέσπιση ενός «χαλαρού» ρυθμιστικού πλαισίου και καλών πρακτικών με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση και το μακροπρόθεσμο αποτύπωμα των προγραμμάτων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

volunteer
εθελοντής
peace tourism
volunteer tourist
motivation
προσφυγική κρίση
εθελοντικός τουρισμός
κίνητρα
refugee crisis
τουρισμός για την ειρήνη


Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T10:39:04Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
125
18*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.