Ο φωτισμός στο σχεδιασμό τοπίου, ως εργαλείο ανάδειξης, διαμόρφωσης και επικοινωνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Light in landscape design, a tool of highlights, configuration and communication
Ο φωτισμός στο σχεδιασμό τοπίου, ως εργαλείο ανάδειξης, διαμόρφωσης και επικοινωνίας

Παπαστεργίου, Κυριακή

Σωτηροπούλου, Σοφία
Σιγάλα, Χαρά

This thesis with the title “Light in landscape design, a tool of highlights, configuration and communication” is written for the postgraduate course of Lighting design MA of the school of the applied arts in Hellenic Open University, during the academic year 2015-2016. It aims at creating a code of sense and tools which connect the lighting with the landscape and the design. The expected result of the thesis is to create a elementary manual, who will be used as a verbal “lighting advisor”, for those who desire to deal with landscape lighting The first chapter describes the general sense of lighting and landscape, so that to introduce the designer to the way he can handle them in a project. So, it is analyzed, the nature of light, the physiology and operation of human eye, the geometry of the optical field, the optical perception and the perception of landscape. The second chapter presents and analyzes the tools of a landscape architect and those of a lighting designer, with the goal to make them elements of reflection and inspiration. So, the tools of the landscape design are: the horizontal and vertical limits, the water element, constructions, equipment and decorative elements. Respectively the tools of lighting design are: the type of lamp (Luminous efficacy, lifetime, Color Correlation Temperature, Color Rendering Ra), the type of light fixture (recessed, ground and wall mounted, post, bollard, hanging, decorative, functional, spot, projector, linear, fiber optic, underwater), their accessories ( ballast, transformer, mounting boxes or stakes, shrouds, louvers, lenses, gobos, color filter, glare protector) and the lighting technique (dawn lighting, up lighting, front lighting, silhouette lighting, side lighting, grazing, wall washing, accent lighting, mirroring, spotlighting, floodlighting). All these tools are presented in two tables. The one table includes the tools of the landscape and the other those for the lighting. Within the tools of lighting, it is described the restrictions and the specifications of the consideration of lighting the landscape. The third chapter describes, the lighting technique required for each tool of landscape. It is represented with the aid of sketches and with the analysis of the requirements and specifications of the lighting elements. In the end o the thesis, there are presented, the results of this research in a table, which consist a references tool for the lighting designer. It suggest solutions for all the questions which a light designer should answer while inspiriting a project.
Περιέχει: Πίνακες, εικόνες, σκίτσα
Η διπλωματική εργασία με θέμα: «Ο φωτισμός στον σχεδιασμό τοπίου, ως εργαλείο ανάδειξης, διαμόρφωσης και επικοινωνίας», εκπονήθηκε στα πλαίσια της θεματικής ενότητας ΣΦΠΔΕ, του μεταπτυχιακού προγράμματος Σχεδιασμός φωτισμού και Πολυμέσα, της σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός κώδικα εννοιών και εργαλείων που να συσχετίζει το φωτισμό με το τοπίο και την κεντρική ιδέα. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία ενός στοιχειώδους εγχειριδίου, που θα λειτουργεί ως λεκτικός, "σύμβουλος φωτισμού" για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με το φωτισμό τοπίου. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι γενικές έννοιες του φωτισμού και του τοπίου, με σκοπό να εισάγουν τον αναγνώστη στο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις έννοιες αυτές κατά την διάρκεια ενός έργου σχεδιασμού φωτισμού του τοπίου. Έτσι αναλύεται η φύση του φωτός, η φυσιολογία και η λειτουργία του ανθρώπινου οφθαλμού, η γεωμετρία του οπτικού πεδίου, η λειτουργία της οπτικής αντίληψης και της αντίληψης του τοπίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται τα εργαλεία που έχει στην διάθεσή του, τόσο ένας σχεδιαστής φωτισμού τοπίου όσο και ένας αρχιτέκτονας τοπίου, με σκοπό να γίνουν αντικείμενα προβληματισμού και έμπνευσης. Αυτά αναλύονται στα οριζόντια και κατακόρυφα όρια για το τοπίο, οι μορφές του υδάτινου στοιχείου, οι κατασκευές, ο εξοπλισμός και τα διακοσμητικά στοιχεία. Αντίστοιχα για το φωτισμό, είναι οι τύποι λαμπτήρων με τα χαρακτηριστικά τους (φωτεινή απόδοση- διάρκεια ζωής-θερμοκρασία χρώματος-δείκτης χρωματικής απόδοσης), τα φωτιστικά σώματα με τα χαρακτηριστικά τους (συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής - ένταση φωτισμού) οι τύποι των φωτιστικών σωμάτων (χωνευτά / εντοιχισμένα - επιδαπέδια - επιστύλια-αναρτημένα - υποβρύχια - κρυφά - αρχιτεκτονικά - σποτ - προβολείς - γραμμικά-οπτική ίνα), ο εξοπλισμός τους (χρωματικά φίλτρα – gobos – κάτοπτρα –ανακλαστήρες - φακοί - στοιχειά στερέωσης - προστατευτικά θάμβωσης - Αυτοματισμοί) και τις τεχνικές φωτισμού (από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα επάνω, από μπροστά-από πίσω- από το πλάι- ανάδειξη υφής- ανάδειξη επιφάνειας- τονισμού- καθρεπτισμού- εστίασης-διάχυτου φωτισμού). Τα εργαλεία αυτά συνοψίζονται σε δύο πίνακες, έναν για το τοπίο και έναν για το φωτισμό αντίστοιχα. Μαζί με τα εργαλεία παρουσιάζονται και οι περιορισμοί και προδιαγραφές που διέπουν την μελέτη φωτισμού, ενός έργου αρχιτεκτονικής τοπίου. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται οι τεχνικές φωτισμού που ενδείκνυνται για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα εργαλεία του τοπίου, παρουσιασμένα με σκίτσα, και αναλύοντας τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των εργαλείων φωτισμού. Στο τέλος της εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, με την παράθεση των αποτελεσμάτων σε έναν συνοπτικό πίνακα, που αποτελεί εργαλείο αναφοράς για τον μελετητή φωτισμού, προτείνοντας του λύσεις για τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει και να δώσει λύσεις.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φωτισμός τοπίου
Φύτευση
Οριζόντια & Κατακόρυφα Όρια
Κατασκευές
Υδάτινο στοιχείο
Διακοσμητικά στοιχεία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T10:41:11Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
1
194*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.