Η ευθανασία στις προτεσταντικές ομολογίες.Βιοηθική προσέγγιση.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Euthanasia in Protestant Confessions. Bioethical approach.
Η ευθανασία στις προτεσταντικές ομολογίες.Βιοηθική προσέγγιση.

Σπηλιόπουλος, Σπήλιος

Κασσελούρη, Ελένη
Φανάρας, Βασίλειος

0
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των θέσεων των κυριότερων προτεσταντικών ομολογιών πάνω στο ζήτημα της ευθανασίας. Kατά την πορεία επεξεργασίας του θέματος, επιχειρείται αρχικά η βιοηθική προσέγγιση του ζητήματος της ευθανασίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ιατρικές καθώς και οι νομικές απόψεις για την ευθανασία με βάση το ελληνικό, το διεθνές και το αλλοδαπό δίκαιο. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στις θέσεις των κυριότερων προτεσταντικών ομολογιών πάνω στο ζήτημα της ευθανασίας. Κατά τη διερεύνηση των θέσεων των προτεσταντικών ομολογιών για την ευθανασία διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ποικιλία απόψεων και προσεγγίσεων. Η πολυδιάσπαση στο προτεσταντικό χώρο είναι εμφανής και στο ζήτημα αυτό. Κάποιες ομολογίες απορρίπτουν εντελώς την ευθανασία, ενώ άλλες την αποδέχονται υπό όρους. Σε κάθε περίπτωση οι πιστοί προτεστάντες οι οποίοι ζουν στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες επηρεάζονται στο ζήτημα αυτό από τις απόψεις της προτεσταντικής ομολογίας που ανήκουν. Προσεγγίζοντας το θέμα βιοηθικά, η ευθανασία αποτελεί ένα πολυσύνθετο ζήτημα, το οποίο πρέπει να εξετάζεται ταυτόχρονα υπό το πρίσμα των θρησκευτικών πιστεύω, της υπεράσπισης της ανθρώπινης ζωής και της αυτοδιάθεσης του ατόμου.
The purpose of this study is the investigation of the main Protestant confessions΄s views on the question of euthanasia. During the process of the subject, a bioethical approach of euthanasia is attempted. Reference is then made to the medical views on euthanasia. The legal views on this issue are also presented through a brief reference to Greek, international and foreign law. Finally an extensive reference is made to the positions of the major Protestant confessions on the question of euthanasia. When investigating Protestant confessions΄s positions on euthanasia, a variety of views and approaches was found. Some confessions are opposed to any form of euthanasia, while others accept it conditionally. In any case, faithful Protestants living in modern Western societies are affected by the views of the Protestant homology they belong to. Bioethical approach of euthanasia is a complex issue that must be considered in the light of the religious beliefs, the defense of human life and the self-determination of the individual as well.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

doctor
Ευθανασία
ασθενής
law
patient
Protestant confessions
bioethics
ιατρός
προτεσταντικές ομολογίες
βιοηθική
νομοθεσία
Euthanasia

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-01
2017-10-16T10:43:24Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
74
42*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)