Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΡΤΕΜΗ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΕΡΕΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

πίνακες, εικονες
Cappadocian Father Gregory Nazianzen is the top Pneumatologist of the Orthodox Church. By the writing of his five Theological Speeches he will be deservedly named "Theologian" and so touched throughout the centuries. More specifically, his fifth Theological Speech (31st), titled "On the Holy Spirit" and it’ s dealing with the great mystery of the Holy Trinity and the deity of the Holy Spirit, will be the predominantly doctrinal basis of the Orthodox Church. With this speech, Gregory refutes all the heretical arguments and "weakens" the cavalry of the Spirituals, and, on the other hand, is provest to be a terrible ruler, a modest priest, an episcopal bishop, a venerable Patriarch, an Ecclesiastical Author, an insurmountable theologian and an advocate of the christian faith, which is stamp by him as a “philotheos” Saint of the Orthodox Church.
Ο Καππαδόκης Πατήρ Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός αποτελεί τον κορυφαίο Πνευματολόγο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Με τη συγγραφή των πέντε Θεολογικών Λόγων του θα ονομασθεί επάξια «Θεολόγος» και θα προσφωνείται έτσι ανά τους αιώνες. Πιο συγκεκριμένα, ο πέμπτος Θεολογικός Λόγος του (Λόγος ΛΑ΄), ο οποίος τιτλοφορείται «Περί του Αγίου Πνεύματος» και πραγματεύεται το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος και της θεότητας του Αγίου Πνεύματος, θα αποτελέσει την κατεξοχήν δογματική βάση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Με τον Λόγο αυτό ο Γρηγόριος, αφενός μεν, ανασκευάζει όλα τα αιρετικά επιχειρήματα και «αποδυναμώνει» τις κακοδοξασίες των Πνευματομάχων, αφετέρου δε, αποδεικνύεται δεινός ρήτωρ, σεμνός Ιερέας, ακάματος Επίσκοπος, σεβάσμιος Πατριάρχης, Εκκλησιαστικός Συγγραφεύς, ανυπέρβλητος Θεολόγος και υπέρμαχος της χριστιανικής πίστεως, τα οποία επισφραγίζονται με το ότι κατέστη και φιλόθεος Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T10:44:41Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
41
252*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.