ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΑΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΙΝΕΙΑΣ

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
The depletion of fossil fuels and the environmental pollution caused by harmful air pollutant emissions make the construction of buildings with the smallest possible energy footprint imperative. A building following the principles of the bioclimatic design is in harmony with the natural environment. At the same time, it saves energy as it utilizes the local climatic data and uses passive heating and cooling systems. In underground architecture, the buildings are reunited with nature through the use of mild types of energy without burdening the environment. Underground architecture design principles coincide with bioclimatic design principles. This dissertation examines the bioclimatic behavior of a new earth-sheltered country-side residence in Paros which follows the principles of the Cycladic traditional architecture. The design of the building is based on the principles of bioclimatic design in order to function as a natural solar collector, as a storage and heat trap and as a physical cooling and physical cooling trap. The design stages and the selection of the passive systems used are analytically reported. The design is followed by the building's energy behavior analysis and classification performed with Civiltech EnergyBuilding Software. The results of the building’s energy behavior are reported and examined. The last part of the dissertation consists of information relating to the advantages and benefits of earth-sheltered buildings, as well as to the design principles of earth-sheltered residences in the Cyclades and Greece.
Η εξάντληση των ορυκτών καυσίμων και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις εκπομπές βλαβερών αέριων ρύπων τους καθιστούν πλέον ως επιτακτική ανάγκη την κατασκευή κτιρίων με το μικρότερο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα. Μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού το κτίριο βρίσκεται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και αξιοποιώντας τα τοπικά κλιματικά δεδομένα, με χρήση παθητικών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσω της υπόσκαφης αρχιτεκτονικής τα κτίσματα επανασυνδέονται με τη φύση με χρήση ήπιων μορφών ενέργειας χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον, και οι αρχές σχεδιασμού της συμπίπτουν με τις βιοκλιματικές αρχές σχεδιασμού. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η βιοκλιματική συμπεριφορά μιας νέας υπόσκαφης κατοικίας στην Πάρο, ώστε το κτίριο να συνάδει με τις αρχές της Κυκλαδίτικης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός του κτιρίου βασίζεται στις συνιστώσες του βιοκλιματικού σχεδιασμού για τη λειτουργία του ως φυσικός ηλιακός συλλέκτης, ως αποθήκη και παγίδα θερμότητας, και ως αποθήκη φυσικής ψύξης και παγίδα φυσικού δροσισμού, και αναφέρονται αναλυτικά τα βήματά του και η επιλογή των εκάστοτε παθητικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται. Τον σχεδιασμό ακολουθεί η προσομοίωση του κτιρίου για την ενεργειακή κατάταξη και τον έλεγχο της ενεργειακής συμπεριφοράς του, που γίνεται μέσω του λογισμικού EnergyBuilding της Civiltech. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της επίλυσης και σχολιάζεται η ενεργειακή συμπεριφορά της κατοικίας. Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και οφέλη της υπόσκαφης κατοικίας καθώς και οι σχεδιαστικές αρχές υπόσκαφων κατοικιών στις Κυκλάδες και την Ελλάδα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Υπόσκαφη κατοικία
Κυκλάδες
Βιοκλιματικός σχεδιασμός
Πάρος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-16T10:48:46Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

286
1
31*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)