Προσομοίωση και εκπαιδευτικά παιχνίδια σε εργαστηριακό περιβάλλον

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Simulation and educational games in laboratory's environment
Προσομοίωση και εκπαιδευτικά παιχνίδια σε εργαστηριακό περιβάλλον

Μαυρόπουλος, Γεώργιος

Λαζαρίνης , Φώτιος
Καλλές , Δημήτριος

Following the revolution in informatics, a lot of new tools and technologies are available for assisting the educational process. The use of the game engines in order to simulate real laboratory routine experiments seems to be very useful. In this thesis an educational platform was created with Unity 3D game engine that simulates the procedures that take place in Pathology Laboratory.
Περιέχει: Πίνακες, εικόνες, scripts
Η εξέλιξη της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας των ανθρώπων μέσα στους οποίους συγκαταλέγεται και αυτός της εκπαίδευσης. Οι τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί, προσαρμοστεί και στοχεύουν στην εκπαίδευση έχουν προσδόσει ποιότητα, ευελιξία και νέα χαρακτηριστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση λογισμικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε διάφορα επιστημονικά πεδία δείχνει να είναι από τις πιο σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Τεχνολογίες λογισμικού που συνδιάζουν κώδικα μαζί με τρισδιάστατη απεικόνιση σε ρεαλιστικό περιβάλλον φέρονται να είναι μια νέα, πολλά υποσχόμενη, προσθήκη στον τομέα της εκπαίδευσης μαθητών και φοιτητών και ειδικότερα στην εκπαίδευση εξ’αποστάσεως. Μέχρι στιγμής, η τρισδιάστατη απεικόνιση είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο στην εκπαίδευση φοιτητών στην χρήση οργάνων και εκτέλεση πειραμάτων σε όλο το εύρος των ερευνητικών εργαστηρίων. Στην παρούσα εργασία γίνεται υλοποίηση εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε UNITY 3D του περιβάλλοντος ενός Παθολογοανατομικού εργαστηρίου.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τρισδιάστατη απεικόνιση
εργαστηριακό περιβάλλον
προσομοίωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-17T07:37:11Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
7
80*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.