Το φως ως έργο τέχνης: Η οπτική εμπειρία σε έργα εγκαταστάσεων φωτός σύγχρονων καλλιτεχνών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The light as a work of art: Visual Experience of light in installation artworks by contemporary artists
Το φως ως έργο τέχνης: Η οπτική εμπειρία σε έργα εγκαταστάσεων φωτός σύγχρονων καλλιτεχνών

Χύτα, Δροσούλα

Ποταμιάνος, Ιάκωβος
Κορακίδου, Βερονίκη

This dissertation focuses on the topic of the artistic arrangement of light in installation works by contemporary artists in order to create a visual experience and the perception of such artistic use of light by the viewers. The aim of this essay is to approach the visual experience of light, in artistic installations, as an aesthetic encounter per se. The methodology followed is the analysis of the optical procedure, focusing on the meaning of the use of light in light installations by the artists who created them, taking in parallel an account of how these artworks are perceived by onlookers. Through this journey, we attempt to understand the artistic technique of light used by the creators, their intentions and their aspirations through these lighting designs. Our aim is to show the material substance of light: being immaterial, light attributed with material characteristics thus becoming tangible and perceptible. Furthermore, the visual experience of the viewer or visitor of a light installation artwork is examined in parallel to the original intentions of the artist who created the artwork. Thus the focus becomes the interaction between the aesthetic experience created to the viewer or visitor of the light installation with the original meaning of light used as an artistic medium as intended by the artist who created the light installation. More specifically, the human optical system is examined and to explain the way individuals recognize their surroundings differently depending on individual physiological and / or psychological status as well as cultural, cognitive and ideological standards. In addition, we refer to the important artistic movements which flourished at the beginning of twentieth century and especially to their creators, major pioneers of light techniques in art. Such artists had a very significant role in the development of this art form from the beginning up to the present. Finally, there is a detailed analysis of specific light installation artworks by contemporary artists focusing on the way how these artworks were perceived by various individuals.
Περιέχει εικόνες και φωτογραφίες
Αντικείμενο μελέτης αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση έργων εγκαταστάσεων φωτός των σύγχρονων καλλιτεχνών και η αισθητική εμπειρία που δημιουργείται στον θεατή όταν βλέπει ή αλληλεπιδρά με τις εγκαταστάσεις φωτός. Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η προσέγγιση της οπτικής εμπειρίας του φωτός για τον θεατή ή τον επισκέπτη καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων ως αυτόνομη αισθητική εμπειρία. Η ανάλυση εστιάζει στην οπτική διαδικασία και, έτσι, αναδεικνύεται αφενός η σημασία της χρήσης του φωτός σε τέτοιου είδους έργα από τους δημιουργούς τους, καθώς επίσης και ο τρόπος που τα έργα αυτά γίνονται αντιληπτά από τους παρατηρητές. Μέσα από τη διαδρομή αυτή, προκύπτει μια απόπειρα κατανόησης και κωδικοποίησης των τεχνικών χρήσης του φωτός από τους δημιουργούς τους, με σκοπό να ξεκαθαρίσουν οι αισθητικές προθέσεις και οι στόχοι τους ως προς το αποτέλεσμα που επιθυμούν να επιτύχουν μέσα από τα φωτιστικά αυτά έργα. Αναδεικνύεται, λοιπόν, η σημασία του φωτός: το φως, όντας άυλο, αποκτά υλικές ιδιότητες και γίνεται απτό και αισθητό. Παράλληλα, εξετάζεται η οπτική εμπειρία που δημιουργείται στον θεατή - επισκέπτη της εγκατάστασης φωτός εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση της αισθητικής εμπειρίας που δημιουργείται στον θεατή με αυτή τη σημασία που αποδίδει αρχικά ο καλλιτέχνης χρησιμοποιώντας το φως ως υλικό στο καλλιτεχνικό του έργο. Η μεθοδολογία της εργασίας περιλαμβάνει αρχικά μια αναλυτική εξέταση του οπτικού συστήματος του ανθρώπου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το περιβάλλον ο οποίος δύναται να διαφέρει από άτομο σε άτομο, καθώς εξαρτάται όχι μόνο από τη φυσική και ψυχολογική του κατάσταση, αλλά και από το πολιτιστικό του υπόβαθρο, τις εμπειρίες και τα πρότυπα του. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα καλλιτεχνικά Κινήματα που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς επίσης και στους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους καλλιτέχνες που ενσωμάτωσαν το φως ως υλικό στη δημιουργική τους διαδικασία, ανιχνεύοντας το διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα που ήθελαν να επιτύχουν κάθε φορά. Τέλος, αναλύονται συγκεκριμένα έργα εγκαταστάσεων φωτός σύγχρονων καλλιτεχνών, καθώς και ο τρόπος που τα έργα αυτά γίνονται αντιληπτά από τους θεατές τους.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ηλεκτρονική τέχνη-electronic art
υλικότητα και αισθαντικότητα του φωτός-light reception
σύγχρονες καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις φωτός-contemporary artistic light installations
αισθητική εμπειρία-aesthetic reception of lighting
τεχνικές φωτός-lighting techniques
οπτική εμπειρία-visual experience
τέχνη και οπτική αντίληψη-art and visual perception

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-19T06:46:51Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
134
18*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.