δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ποιμαντική της Ναοδομίας : παρελθόν, παρόν, μέλλον
Pastoral of Temple Construction: past, present, future

Μπόλλας, Νικόλαος

Μαράς, Αναστάσιος
Αντωνόπουλος, Αθανάσιος

0
Το σταυρικό σχήμα του εγγεγραμμένου σταυροειδή ναού με τρούλο, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τη θεωρία πως ο ναός αποτελεί έναν μικρόκοσμο του σύμπαντος. Η αρχιτεκτονική μαζί με τη ζωγραφική διαδραμάτισαν πρωταρχικό ρόλο, υπηρετώντας το δόγμα, με αποτέλεσμα ο εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός με τρούλο να αποτελέσει την κυριότερη και τελειότερη μορφή της Βυζαντινής Ναοδομίας. Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε την εξέλιξη της ορθόδοξης ναοδομίας αλλά και το ποιμαντικό έργο της σε κάθε εποχή. Θεωρούμε σημαντικό να αναδείξουμε τον ποιμαντικό ρόλο του οποίου θα πρέπει να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία.
The cruciform figure of the inscribed cruciform temple with dome, best expresses the theory that the temple is a microcosm of the universe. Architecture along with painting played a leading role in serving the doctrine, with the result that the inscribed cruciform church with dome was the most important and perfect form of Byzantine architecture. In this work we will try to investigate the development of Orthodox graving and its pastoral work at all times. We consider it important to highlight the pastoral role of the Orthodox Church.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ναοδομία
Ποιμαντική
Χώροι λατρείας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-25T06:20:35Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
45
64*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.