ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
BALLAST WATER MANAGEMENT NEW TECHNOLOGIES AND FINANCIAL DATA
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ρουσσάκης, Μανώλης

Κακάλη, Γλυκερία
Τσακιρίδης, Πέτρος
Τσακιρίδης , Πέτρος

Περιέχει διαγράμματα , εικόνες.
Η ναυτιλία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ρυπαντές των ωκεανών. Σύμφωνα με τον Lloyd’s Register περίπου το 90% του διεθνούς εμπορίου πραγματοποιείται μέσω των θαλασσίων οδών. Το θαλάσσιο έρμα των πλοίων μεταφέρει ένα μεγάλο αριθμό οργανισμό που είναι δυνητικά εισβολείς στις παράκτιες περιοχές. Οι θαλάσσιοι βιοεισβολείς που απορρίπτονται από τα πλοία αποτελούν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον και μπορεί να προκαλέσουν αρκετά περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα, όπως και θέματα στην ανθρώπινη υγεία. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούν οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος και θα σχολιαστεί η αποτελεσματικότητα των μηχανικών, χημικών και φυσικών μεθόδων επεξεργασίας.
Maritime navigation is one of the greatest factors of oceanic pollution. According to Lloyd’s Register almost 90% of international trade is carried out through transportation of goods at sea. Ship's ballast waters transport large numbers of organisms which may become invasive in coastal regions. Invasive aquatic species which are discharged from ships ballast water are one of the greatest threats to the world's oceans, and may cause severe environmental, economic and public health impacts. This paper reviews the most common methods which are used to reduce or avoid the problems that occurs from dumping the ballast water into those coastal regions and comments the effectiveness of mechanical, chemical and physical treatment.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Βιοεισβολείς
Invasive species
Ballast
Έρμα
Απόβλητα Πλοίου
Ship's Waste

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-15
2017-10-27T05:53:28Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
2
74*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.