δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
BRANDING, BRANDS ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βάγγος, Κωνσταντίνος

Κολαξίζης, Ιωάννης
Πολίτης, Αναστάσιος

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο Branding, Brands προϊόντων & επικοινωνία επιχειρείται η παράθεση στοιχείων που θα βοηθήσουν στον ορισμό της έννοιας branding την διαφοροποίηση της από τα brands προϊόντων ως μια διαδικασία η οποία υπερβαίνει την στενή λειτουργική σηματοδότηση του brand και θα παραθέσει στοιχεία για την άρρηκτη σχέση που έχει το branding ως διαδικασία με την διαδικασία της επιτυχημένης επικοινωνίας που πρέπει να απολαμβάνει κάθε brand. Θα ερευνηθούν οι συσχετισμοί που υπάρχουν σε αυτά τα πεδία, οι συμβολισμοί και πως λειτουργούν στον ανθρώπινο εγκέφαλο αλλά και στο σχεδιαστικό επίπεδο οι ψευδαισθήσεις που επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά στον σχεδιασμό των λογοτύπων. Το branding είναι διαδικασία που δεν έχει συγκεκριμένη λέξη μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα όπως το brand το οποίο μεταφράζεται ως μάρκα. To Branding είναι διαδικασία που αφορά στo brand και στον τρόπο που επιδρά στους καταναλωτές. Η διαδικασία περιλαμβάνει μέσα σε διάφορα άλλα την δημιουργία ενός μοναδικού ονόματος, εικόνας και μορφής για ένα προϊόν στο μυαλό των καταναλωτών μέσω διαύλων που έχουν να κάνουν με την στιβαρή, συνεχή και συνεπή ανάπτυξη του brand, τις διαφημιστικές καμπάνιες που περιέχουν βασική δομή και σκελετό που επιτρέπει την ανάπτυξη της «προσωπικότητας» του brand χωρίς να επιτρέπει τον εκφυλισμό και διαστρέβλωση της μορφής του brand. H διαδικασία branding προσβλέπει στην εγκαθίδρυση στο μυαλό των καταναλωτών μιας σπουδαίας και διαφοροποιημένης από τον ανταγωνισμό παρουσίας στην αγορά που από την μία προσελκύει νέους καταναλωτές και από την άλλη καταφέρνει να διατηρεί την σχέση με τους υπάρχοντες καταναλωτές σε εξέλιξη ώστε να χαρακτηρίζονται από την πιστότητα που επιθυμεί κάθε brand να έχει από αυτούς.
To Branding είναι διαδικασία που αφορά στo brand και στον τρόπο που επιδρά στους καταναλωτές. Η διαδικασία περιλαμβάνει μέσα σε διάφορα άλλα την δημιουργία ενός μοναδικού ονόματος, εικόνας και μορφής για ένα προϊόν στο μυαλό των καταναλωτών μέσω διαύλων που έχουν να κάνουν με την στιβαρή, συνεχή και συνεπή ανάπτυξη του brand, τις διαφημιστικές καμπάνιες που περιέχουν βασική δομή και σκελετό που επιτρέπει την ανάπτυξη της «προσωπικότητας» του brand χωρίς να επιτρέπει τον εκφυλισμό και διαστρέβλωση της μορφής του brand.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μάρκα, Brand, Branding, επικοινωνία, marketing, αγοραστική επιστήμη, Business to Business, Business to Consumer, καταναλωτής, καταναλωτική συμπεριφορά, σημειολογία, σημειωτική, σημαίνον, σημαινόμενο, λογότυπο, σήμα, σχεδιασμός, σχεδιαστική μελέτη, συμβολισμός, οφθαλμαπάτες, shell, Coca-Cola, μύθος, χρώμα, ψυχολογία.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-27T05:56:22Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
125*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.