Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, οι αιτίες και η εξέλιξή της στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, καθώς και οι δυνατότητες αντιμετώπισής του, μέσω του φορολογικού ελέγχου, όπως αυτός εφαρμόζεται, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο φαινόμενο της φοροδιαφυγής, οι αιτίες και η εξέλιξή της στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, καθώς και οι δυνατότητες αντιμετώπισής του, μέσω του φορολογικού ελέγχου, όπως αυτός εφαρμόζεται, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

2017
2017-11-02T12:49:08Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.