Χρηματοοικονομική Ανάλυση της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Χρηματοοικονομική Ανάλυση της Φαρμακευτικής Εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.»

Κούσουλας, Νικήτας

Τσουκάτος, Ευάγγελος
Αγγελόπουλος, Σταμάτης
Ταμπουρατζή, Θάλεια

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την πορεία της εταιρείας ΦΑΜΑΡ. Η εταιρεία ΦΑΜΑΡ πρωταγωνιστεί στον κλάδο του φαρμάκου στην Ελλάδα και κατέχει μια θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες φαρμακευτικού κλάδου στην Ευρώπη. Αρχικά, γίνεται λόγος οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται κάθε επιχείρηση, όπως και η ΦΑΜΑΡ, να δραστηριοποιηθεί και να παραγάγει αξία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι τάσεις του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα, αλλά και τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της εξεταζόμενης εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το υπόβαθρο για την λεπτομερή παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της ΦΑΜΑΡ που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομικοί αριθμοδείκτες της εταιρείας ΦΑΜΑΡ. Καταλήγοντας, στο τελευταίο τμήμα της εργασίας περιέχονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εμπειρική ανάλυση των στοιχείων της εταιρείας και προτείνονται νέοι τομείς για μελλοντική έρευνα.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
This paper discusses the course of FAMAR. FAMAR is a leading player in the pharmaceutical industry in Greece and owns a place among the largest pharmaceutical companies in Europe. Initially, it is spoken in an economic environment to which everyone is called business, like FAMAR, to act and produce value, both in Greece and in Europe. Following are the trends of the pharmaceutical industry in Greece Greece, but also the qualitative and quantitative elements of the company under review. These elements provide the basis for the detailed presentation of these financial data contained in Chapter 4 of the FAMAR present work. This chapter presents and analyzes the financial figures of FAMAR. Finally, the last part of the paper contains the conclusions arising from the empirical analysis of the company 's assets and new areas are proposed for future research.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φαρμακευτικός κλάδος
ΦΑΜΑΡ
Αριθμοδείκτες
Φαρμακοβιομηχανία
FAMAR
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-29
2018-05-16T05:35:45Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
68
39*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.