EMOTIONAL INTELLIGENCE AND LEADERSHIP IN THE GREEK BANKING INDUSTRY. THE CASE OF EUROBANK

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗ EUROBANK
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND LEADERSHIP IN THE GREEK BANKING INDUSTRY. THE CASE OF EUROBANK

ΤΣΙΛΙΚΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

The emotional intelligence is one of the most important features of the executive managers and directors in a company. Plenty of researchers have discovered that this characteristic is also significant in the banking institutions. In particular, the managers and directors with high emotional intelligence are more effective and popular in the multinational companies. Also, they are more friendly and compassionate instead of the managers and directors who do not have similar skills. The current dissertation attempted to explore the emotional intelligence of executive managers and directors in Eurobank. We used the ECI questionnaire of Goleman etal. (1998) and our sample contains 95 participants. Also, we utilized descriptive statistics, Cronbach’s alpha test, factor analysis, correlation analysis and One-way ANOVA test with Bonferroni Post Hoc. Our empirical results show that there is a strong positive emotional intelligence among the leaders of Eurobank. Finally, we discovered that the emotional intelligence seems to be greater at female leaders than the male leaders. Actually, the women are more capable to manage difficult conditions and conflicts at work.
Τα συναισθήματα προϋπάρχουν της νόησης και επηρεάζουν οτιδήποτε κάνουμε. Από αυτό το γεγονός προκύπτει και η σημασία της έννοιας που εξετάζεται, και το συνακόλουθο επιστημονικό ενδιαφέρον. Η αντίληψη ότι ο χειρισμός των συναισθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία στη ζωή αρχίζει να κερδίζει έδαφος και βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα πεδία των ανθρωπίνων σχέσεων (οικογενειακό, σχολικό, εργασιακό κ.τ.λ.). Η αλήθεια είναι ότι πρώτες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να επωφεληθούν από την νέα έννοια, ενσωματώνοντας την σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους. Αν και είναι περιορισμένη η πρακτική και ερευνητική εμπειρία γύρω από τη «συναισθηματική νοημοσύνη» (ΣΝ), οι ειδικοί δηλώνουν ότι ίσως αυτή, η σχετικά άγνωστη έννοια στο ευρύ κοινό, να είναι το καλύτερο εφόδιο για την επιτυχία στη ζωή του ατόμου, αναθεωρώντας τι τελικά σημαίνει να είσαι «έξυπνος». Θεωρητικά η έννοια αυτή συντελεί, ώστε να ανταπεξέλθει ο άνθρωπος στις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, υποβοηθούμενος από τα ίδια τα συναισθήματά του. Ο σκοπός της έρευνας είναι διττός. Αρχικά γίνεται προσπάθεια, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, να αναλυθεί διεξοδικά η έννοια της ΣΝ και να τονιστεί η αξία της σε σχέση με τις δυνατότητες που διανοίγονται από τη χρήση της στον εργασιακό και κοινωνικό χώρο. Στη συνέχεια, η εργασία επιχειρεί να διαπιστώσει ερευνητικά μέσω ενός ερωτηματολογίου συναισθηματικής νοημοσύνης, την ύπαρξης ή μη, Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Eurobank και την δημιουργία μιας πρώτης εντύπωσης για τη θέση που κατέχει η έννοια αυτή, σε επίπεδο ηγεσίας και management και παράλληλα να εξετάσει κατά πόσο το φύλο των μελών της Τράπεζας Eurobank που εκτελούν Διοικητικά Καθήκοντα επηρεάζει το επίπεδο της συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας απαντήθηκε το ερωτηματολόγιο ECI, από 95 ανώτατα διοικητικά στελέχη της τράπεζας (διευθυντές, τομεάρχες κτλ). Τα αποτελέσματα έδειξαν κατά πρώτο ότι, η ΣΝ κατέχει μία θετικά ισχυρή θέση ανάμεσα στους ηγέτες της Eurobank και κατά δεύτερο ότι υπάρχει μία σθεναρή σχέση της ΣΝ με την παράμετρο του φύλου. Συμπερασματικά, μέσα από τα βιβλιογραφικά και ερευνητικά στοιχεία φαίνεται η ΣΝ να αποτελεί ένα πεδίο έρευνας και πρακτικής πολλά υποσχόμενο. Παρόλα αυτά όμως, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραγκωνιστούν και οι υπόλοιπες ανθρώπινες δεξιότητες, αφού η συνέργεια όλων οδηγεί τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα, την προσωπική και επαγγελματική ευημερία.
ΠΙΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ , ΕΙΚΟΝΕΣ , ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-16T05:41:26Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
59
16*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.