ΕΞΩΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ (START UP) ΚΑΙ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΕΞΩΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ (START UP) ΚΑΙ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΕΠΟΥΣΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ

0
Domestic and global growth is the main problem all over the warld.. New ideas, innovation and interactivity are startups characteristics and this is the positive step for the growth. That's why a series of investment and financing tools have been developed and they are differentiated from the traditional methods of bank assessment for their financing..
Το μεγάλο πρόβλημα της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας είναι η ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν θετικά οι νέες ιδέες, η καινοτομία, η διαδραστικότητα των νεοφυών (start up) επιχειρήσεων. Γι αυτό έχουν αναπτυχθεί μια σειρά επενδυτικών - χρηματοδοτικών εργαλείων που διαφοροποιούνται από τις κλασικές μεθόδους τραπεζικής αξιολόγησης για τη χρηματοδότησή τους.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΞΩΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
START UP

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-29
2018-05-16T05:45:20Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
15
74

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.