ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΟΥΝΤΑΣ, ΚΑΝΝΕΛΟΣ
ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ

Ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν τα τραπεζικά ιδρύματα αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, με πολλούς ανθρώπους να το βλέπουν ως έναν ευκολότερο και πιο βολικό τρόπο για τον έλεγχο των οικονομικών τους. Από την άλλη, σχεδόν όλες οι τράπεζες παρέχουν επιλογές λογαριασμού σε απευθείας σύνδεση για τους πελάτες τους, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν ζητήματα όπως οι μεταφορές χρημάτων και πληρωμές λογαριασμών από το σπίτι, την εργασία ή εν κινήσει. Οι εφαρμογές για Smartphone έχουν κάνει την διαδικασία ακόμα πιο εύκολη. Η ακόλουθη εργασία θα αναφερθεί στην ηλεκτρονική τραπεζική και, συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν οι ποικίλες υπηρεσίες που προσφέρονται, όπως επίσης και οι δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική τραπεζική στους χρήστες, θετικά και αρνητικά, πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε γενικά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές . Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και το διαδίκτυο. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναπτύξουμε τη μελέτη και ανάλυση τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), και θα αναφερθούμε σε τράπεζες στην Ελλάδα που κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής(e-banking). Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην ασφάλεια των συναλλαγών-ασφάλεια καταναλωτή και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων του καταναλωτή. Όπως παρατηρείται, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται αρκετά συχνά επιθέσεις στην ηλεκτρονική τραπεζική. Θα αναφερθούμε στην προστασία του καταναλωτή κατά την εκτέλεση των τραπεζικών συναλλαγών τους ηλεκτρονικά.
In recent years, the number of people using online banking services is increasing, with many people thinking that it is an easier and more convenient way in order to control their finances. On the other hand, all banks provide online account choices to their clients, so that they are allowing them to control issues such as transferring money or account payments from home, work or on move. Smartphone apps have made this process even easier. The following work will refer to online banking, we will develop the various services it offers, the capabilities it provides to users, positive and negative, pros and cons. Chapter 1 is referring generally to electronic transactions. In second chapter we will refer to e-commerce, and the internet. In chapter 3 we will develop the study and analysis of e-banking, and we will refer to banks in Greece using e-banking. In chapter 4 we will talk about security of transactions - consumer security and addressing any consumer problems. As can be se, in recent years there have been quite frequent attacks on e-banking.
Περιέχει : Εικόνες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

e-banking,
Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ασφάλεια συνναλαγών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-18T08:01:09Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

11
0
67*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.