Άτομα με Πρόβλημα Όρασης και Απασχόληση. Η Περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
People with Vision Impairment and Employment. The Case of the Region of Central Macedonia.
Άτομα με Πρόβλημα Όρασης και Απασχόληση. Η Περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πολυμεράς, Χρήστος

Σπυριδάκης, Εμμανουήλ
Φλωρά, Αικατερίνη
Αναγνωστόπουλος, Φώτιος

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2021. Ο τομέας της Απασχόλησης είναι μια κοινωνική αρένα με ιδιαίτερη νοηματοδότηση σε ατομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Αν και η απασχόληση των ατόμων με αναπηρία βρίσκεται σε διαρκή μελέτη κυρίως από διεθνής οργανισμούς, στην Ελλάδα δυστυχώς τα δεδομένα είναι φτωχά με αποτέλεσμα η απουσία των στατιστικών να δημιουργεί αδυναμία σε στοχευμένες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν αυτή την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα στην εργασιακή ένταξη και αποκατάσταση. Στην περίπτωση των ατόμων με πρόβλημα όρασης έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα για τη διευκόλυνση της ζωής τους με την υποστήριξη βέβαια της σχετικής νομοθεσίας. Από τη τύφλωση έως την επαγγελματική αποκατάσταση το τυφλό άτομο πρέπει να ακολουθήσει κατάλληλη εκπαίδευση (στις βαθμίδες του συστήματος), ειδική υποστήριξη ως προς την αναπηρία όρασης η οποία περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της αναπηρίας όπως εκπαίδευση στη Κινητικότητα, το Προσανατολισμό και τις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης καθώς και την εξοικείωση του ατόμου με τις λύσεις της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Προς αυτή τη κατεύθυνση συμβάλλουν οι φορείς της αναπηρίας όρασης και το επιστημονικό προσωπικό αυτών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης σημαντικό ρόλο επιτελεί η Υπηρεσία Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ σε συγκερασμό με τη πρακτική εφαρμογή της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας.
The Employment sector is a social arena with particular emphasis on both individual and social level. Although the employment of people with disabilities is in constant study, mainly by international organizations, unfortunately the data are poor in Greece. Consequently, the absence of statistics creates a weakness in targeted interventions that will help this sensitive social group in work integration and rehabilitation. In the case of visually impaired people, important steps made to facilitate their lives, with the support of the relevant legislation. From blindness to professional rehabilitation, the blind person must receive an appropriate training (in the levels of the education system), a specific support relating to visual impairment, which includes also the rehabilitation of disability, such as education in Mobility, Orientation and Daily Living Skills as well as the familiarization of the individual with the solutions of assistive technology. The Panhellenic Association of the Blind and the Center for the Education and Rehabilitation of the Blind contribute to this support, with their scientific personnel. The Service of Vulnerable Social Groups of OAED and the practical application of the science of Social Work, perform an important role in the context of promoting employment.
Περιέχει: Εικόνες και Γραφήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αναπηρία
Απασχόληση
Τυφλός
Άτομα με Πρόβλημα Όρασης
Προσβασιμότητα
Εκπαίδευση
Εργασία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T10:38:47Z
2018-04-22


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

67
1
108

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.