Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πριν και μετά την οικονομική κρίση του 2008 - 2009

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2018 (EN)
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πριν και μετά την οικονομική κρίση του 2008 - 2009

ΠΥΡΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΛΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

0
Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζεται η κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μετά την είσοδο της χώρας μας στην ευρωζώνη και μέχρι την οικονομική κρίση του 2008-2009. Επιχειρούμε να περιγράψουμε τη συμπεριφορά των τραπεζών εντός του ευρώ, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των, την τραπεζική απασχόληση και οικονομία, τις αλλαγές μετά την είσοδο της χώρας στην ευρωζώνη και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(ΕΚΤ). Ακολούθως, παρουσιάζεται η κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την διάρκεια της κρίσης, αξιολογώντας την θέση των τραπεζών, περιγράφοντας την επιδείνωση στα χαρτοφυλάκια τους και την χρηματοδότηση τους πριν και κατά την διάρκεια της κρίσης, αποτιμώντας τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετώπισαν την κρίση καθώς και τις προσπάθειες για να εξέλθουν από αυτή. Καταλήγοντας, περιγράφεται η κατάσταση των τραπεζών μετά την κρίση έως σήμερα, παρουσιάζοντας τους τραπεζικούς ισολογισμούς και τη ρευστότητα, την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων,τα μέτρα παρέμβασης και την ηλεκτρονική τραπεζική.
In this paper , the situation of the Greek banking system after the entry of our country into the Eurozone until the financial crisis of 2008-2009, is presented. We attempt to describe the behaviour and the strategy of banks within the euro, their institutional framework, the bank employment and the economy, the post-accession changes of the country in the Eurozone and the role of the European Central Bank (ECB). Next, the situation of the Greek banking system during the crisis is presented, by assessing the position of the banks, by describing the deterioration in their portfolios and their financing before and during the crisis and by valuing so the way in which they dealt with the crisis, as the efforts to get out of it. In conclusion, the post-crisis situation of banks until nowadays is described , by presenting the bank balance sheets and liquidity, the monetary policy, the business financing, the intervention measures and e-banking.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

τραπεζικό σύστημα
οικονομική κρίση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2018-05-12
2018-05-21T11:42:38Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
9
63*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)