Αξιολόγηση της ικανοποίησης των λεχωίδων από τη συνεργασία με το γυναικολόγο και τη μαία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αξιολόγηση της ικανοποίησης των λεχωίδων από τη συνεργασία με το γυναικολόγο και τη μαία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Μουτζουρούλια, Αγγελική

Βλάσσης, Ιωάννης

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
Η ανάγκη της μητέρας και του εμβρύου για ένα ήρεμο και αρμονικό περιβάλλον διαβίωσης είναι ζωτικής σημασίας για την έκβαση του τοκετού και την εξέλιξη του νέου ανθρώπου και κατ’ επέκταση για την κοινωνία. Με τη συμβολή και την υποστήριξη ειδικευμένων επαγγελματιών περιγεννητικής φροντίδας εξασφαλίζεται η βέλτιστη υγεία της μητέρας και του βρέφους και βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης από το σύστημα υγείας της χώρας μας.
The need of the mother and the embryo for a quiet and peaceful environment is of paramount importance for the perinatal outcome and the development of the offspring and thus for society. With the contribution and the support of a specialized perinatal team, the best outcome for the mother and the newborn is guaranteed and the quality of maternity services as part of the national health system of our country is improved.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Λεχωίδα
Μαία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-22
2018-05-21T14:28:09Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
108
21

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.