Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (BANCASSURANCE) ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (BANCASSURANCE) ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΞΗΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις κυριότερες αιτίες ανάπτυξης του Bancassurance και τους λόγους που θα παρουσιάσει συνεχόμενη κερδοφορία στον μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε τη σημαντικότητα του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης και τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει στην Ελληνική αγορά παρά τις δυσμενής οικονομικές συγκυρίες που διανύουμε αυτή την χρονική περίοδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τι ακριβώς είναι το Bancassurance και γιατί το επιλέγουν οι συστημικές Τράπεζες να επενδύσουν σε αυτό με στόχο να διαφοροποιήσουν τη θέση τους από τις παραδοσιακές εργασίες τους. Στο τρίτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το νέο καθεστώς του Solvency II, το ρόλο των εποπτικών αρχών καθώς και τις συνέπειες που θα έχουν οι υποχρεωτικές προσαρμογές των Τραπεζών και των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων από την συγκεκριμένη οδηγία. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη ποσοτική μεθοδολογία που εφαρμόσαμε και τα συμπεράσματα αυτής.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
In this thesis, we attempt to understand and investigate the main drivers of the growth in the Bancassurance industry and argue about the important factors of its continuous profitability in the future. In particular, chapter 1 describes the importance of the Private insurance sector and its growth prospects in the Greek market, despite the adverse current economic conditions. Chapter 2 gives a detailed description of the Bancassurance market and products and explains the reasons behind the willingness of large financial institutions to invest into these products, compared to more traditional/conventional business. Chapter 3 describes the new regulatory framework under Solvency II, the role of the supervisory authorities and the implications of the adjustments that financial institutions need to make in order to cope with the new regulatory developments. Chapter 4 describes the methodology used and the main conclusions of the thesis.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

BANCASSURANCE
ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-24T10:15:08Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

88
1
17*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.