Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η Περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTotal Quality Management in Primary Education: The case of Serres Prefecture
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η Περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Δαμαλά, Αρετή

Μπάκας, Θωμάς
Καραβασίλης, Ιωάννης

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Total Quality Management represents a managerial approach targeting continuous quality improvement for both services and products. In order to achieve its goal of contiuous quality improvement, TQM pervades all management levels and all departments of an organization. Application of TQM to educational organizations is a topic of interest and of continuous debate inside education community. In terms of the latter, it is important to investigate the attitude teachers and educators have towards TQM and educational management in Greece. The main purpose of the present thesis is to explore and assess this attitude and draw some results upon the opinion teachers and educators have. Ultimately, this assessment will add to public discussion regarding TQM in education and the need to introduce TQM practices in educational process. The assessment was conducted with the help of a questionnaireaddreesed to teachers of primary education of the Prefecture of Serres. The sample consisted of 157 teachers. The results of the survey showed lack of knowledge and principles of TQM by teachers. At the same time, the answers of the teachers, reflect a workplace culture that informally conforms with TQM principles.In addition, teachers, realise the need of introducing process improvement actions in order to enhance services in educational organizations.
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) περιγράφει μια προσέγγιση που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω της εμπλοκής όλων των επιπέδων και όλων των τμημάτων του εκάστοτε οργανισμού. Το ζήτημα της εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς αποτελεί αντικείμενο διαλόγου εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο πλαίσιο του προβληματισμού που αναπτύσσεται, είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το επίπεδο της εκπαιδευτικής διοίκησης στη χώρα μας αλλά και για την ίδια τη ΔΟΠ. Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν αυτές οι απόψεις με σκοπό να αντληθούν χρήσιμες πληροφορίες που θα συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο για την ανάγκη εισαγωγής διαδικασιών βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το δείγμα της έρευνας ήταν 157 εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τις ελλιπείς γνώσεις των συμμετεχόντων για τη ΔΟΠ, ταυτόχρονα όμως περιγράφουν μια εργασιακή κουλτούρα που άτυπα συμβαδίζει με τις αρχές της ΔΟΠ και παράλληλα την αναγνώριση ότι υπάρχει ανάγκη για εισαγωγή διαδικασιών βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, στάσεις, σχολικές μονάδες, διοίκηση, εκπαιδευτικοί


Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-09T07:54:23Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

77
1
117*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.