Η θεολογική σημασία και η ιστορική εξέλιξη των ακολουθιών του νυχθημέρου στην Ορθόδοξη Εκκλησία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοthe theologikal meaning ant the historical derclopment of hight- and- day services in orthodox church.
Η θεολογική σημασία και η ιστορική εξέλιξη των ακολουθιών του νυχθημέρου στην Ορθόδοξη Εκκλησία

ΤΑΜΠΟΥΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Φιλιας, Γεώργιος
Μπαθρέλλος, π. Δημήτριος

0
Η σημερινή κοινωνία, μέσα στην οποία ο άνθρωπος διακατέχεται από την επιδίωξη για την απόκτηση περισσότερων υλικών αγαθών έχει ως συνέπεια στη ζωή, του όχι μόνο να κυριαρχείται από το άγχος και την ανασφάλεια για την απόκτησή τους, αλλά και από την αποξένωση από τους συνανθρώπους του και από τον ίδιο τον Θεό. Όλη του η ζωή περιστρέφεται γύρω από τα επίγεια αδιαφορώντας για τα ουράνια και την πνευματική ζωή. Ελάχιστο έως μηδαμινό χρόνο αφιερώνει στην προσευχή και στη λατρεία. Η αποξένωση από τον Θεό και την πνευματική ζωή τον έχει μετατρέψει σε εγωκεντρικό και άπληστο ον, το οποίο ενδιαφέρει μόνο η πρόοδος και η ευημερία στον υλικό τομέα. Η Εκκλησία στηριζόμενη στη διδασκαλία και ζωή του Ιησού, των Αποστόλων και των Πατέρων, έχει φροντίσει μέσα από την συμμετοχή στη λατρεία να αγιάζεται όλη η ζωή των πιστών. Με τα μυστήρια, τα οποία βασίζονται σε κάποιο γεγονός ή λόγο του Κυρίου, αγιάζεται και ευλογείται κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας. Με την προσευχή, η οποία μπορεί να είναι είτε ατομική είτε συλλογική μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, και με τις ακολουθίες του νυχθημέρου έχει φροντίσει να αγιάζεται όλος ο χρόνος και κάθε ώρα να είναι ευκαιρία για προσευχή και επικοινωνία με τον Θεό. Οι ακολουθίες, οι οποίες σταδιακά έχουν καθιερωθεί και κάποιες από αυτές συντετμημένες τελούνται στις ενορίες αποτελούν ευκαιρία και αφορμή, ώστε ο πιστός να μπορεί να συμμετέχει και να τις ζει. Μέσα από τη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία και στις ακολουθίες εντρυφεί και κατανοεί τα θεία δόγματα αποκτώντας θεολογική κατάρτιση. Πάνω από όλα όμως έρχεται σε επαφή με τους συνανθρώπους του και τον Θεό, καθώς η λατρευτική ζωή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του.
The current society, in which man is obsessed with the pursuit of the acquisition of more tangible goods, has as a consequence our life not only to be ruled by the anxiety and insecurity for their acquisition, but also by the alienation from his fellow humans and God Himself. His whole life is revolved around the earthly without regard to the heavenly and the spiritual life. He devotes little or no time to prayer and worship. Alienation from God and the spiritual life has turned him into an egocentric and greedy being, who is only interested in the progress and prosperity in the material field. The Church, based on Jesus, the Apostles and the Fathers’ teaching and life, has ensured to sanctify the believers’ whole life through the participation in worship. With the sacraments, which are based on an incident or word of the Lord, every important moment of our life is sanctified and blessed. Through prayer, which might be individual or collective in a church venue, and with the ceremonies day and night, he has ensured to sanctify the whole year and every hour to be a chance for prayer and communication with God. The ceremonies, which have gradually been established and some of them are held abbreviated in parishes, constitute a chance and pretext for the believer to take part in and live them. Through the participation in the Divine Liturgy and the ceremonies, he indulges and understands the divine doctrines, thus acquiring theological training. Above all, however, he contacts his fellow humans and God, since alife of worship plays a decisive role in his life.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

καιρός προσευχής, εξαγιασμός του χρόνου, Μεταμόρφωση, ατομική προσευχή, συλλογική προσευχή


Ελληνική γλώσσα

2018-09-30
2018-10-11T07:26:29Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
107
51*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.