Educational biographies and expectations of refugee adolescents and their parents. A case study at theThermopylae refugee camp.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Εκπαιδευτικές βιογραφίες και προσδοκίες έφηβων προσφύγων και των γονέων τους. Μελέτη περίπτωσης στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Θερμοπυλών
Educational biographies and expectations of refugee adolescents and their parents. A case study at theThermopylae refugee camp.

Αρβανίτη, Βασιλική

Αραβανής, Σπύρος
Γκόβαρης , Χρήστος
Γκόβαρης, Χρήστος

0
The syrian humanitarian crisis has been reported as the world's gravest with the number of refugees having risen to 5 million, over half of whom are under the age of 18. The impact of war on children and youth has been devastating, since they have been deprived of their right to education and are at risk of becoming a "lost generation" unless it is ensured they gain access to inclusive quality education. At secondary level in specific, demand outweighs supply in many cases leading to the exclusion of adolescents from the educational process. Refugees are entitled to education as stated by the 1951 Refugee Convention. The unprecedented refugee influx in Greece has been overtly challenging in relation to meeting adolescent refugees' educational needs, given that education is a protective factor offering them opportunity to fulfill their potential. The present master thesis is focused on the research of refugee adolescents' and their parents' educational biographies and expectations. A qualitative research was conducted using group in-depth interviews as the basic research tool. The sample for this study comprised three couples of refugee parents and six adolescents (three females and three males). The interview transcripts formed the basis for the qualitative content analysis which was focused on category construction and substantiation. The research results indicated refugee adolescents' and their parents' high educational expectations in accordance with their previous educational experiences. The Greek school and more precisely the Reception Classes teachers' role have been conducive to the maintenance of their expectations. It was shown that refugee parents are supportive of their adolescent children's education and expressed their intentions to reside in Greece. Refugee adolescents prioritized the elimination of language barriers, while parents stressed the importance of building cooperation between family and school. Refugees demonstrated resilience that was intertwined with their cultural background and the high value they attribute to education.
Η συριακή ανθρωπιστική κρίση έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερη παγκοσμίως, με τον αριθμό των προσφύγων να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά και έφηβοι. Ο αντίκτυπος του πολέμου έχει επηρεάσει τα παιδιά πρόσφυγες καθώς έχουν στερηθεί το βασικό αγαθό της εκπαίδευσης, με τον ορατό κίνδυνο να αποτελέσουν μια "χαμένη γενιά" καθώς η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση, ειδικά για τους έφηβους, είναι συχνά δυσχερής ή περιορισμένη. Το θεμελιώδες δικαίωμα των προσφύγων κάτω των 18 στην εκπαίδευση είναι κατοχυρωμένο από τη Σύμβαση του 1951. Οι προσφυγικές ροές στην Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες και προκλήσεις όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και κυρίως των έφηβων προσφύγων, δεδομένου ότι η εκπαίδευση συνιστά προστατευτικό παράγοντα για τη ζωή και την μελλοντική εξέλιξή τους. Η παραπάνω προβληματική αποτέλεσε έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας με σκοπό την διερεύνηση των εκπαιδευτικών βιογραφιών και των προσδοκιών των έφηβων προσφύγων και των γονέων τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ποιοτικής προσέγγισης, με βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων την σε βάθος συνέντευξη σε μικρές ομάδες των δύο και των τριών ατόμων. Το δείγμα αποτέλεσαν τρία ζευγάρια γονέων προσφύγων και έξι έφηβοι πρόσφυγες (τρία κορίτσια και τρία αγόρια). Το απομαγνητοφωνημένο υλικό των συνεντεύξεων αποτέλεσε τη βάση για την ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου με επίκεντρο τις κατηγορίες που δημιουργήθηκαν από την ερμηνεία των νοημάτων των κειμένων. Τα ερευνητικά αποτελέσματα κατέδειξαν τις υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες γονέων και εφήβων βάση των εκπαιδευτικών εμπειριών τους και τη συμβολή του ελληνικού σχολείου στη διατήρησή τους, κυρίως μέσα από το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών των Τ.Υ. Αναδείχτηκε ο υποστηρικτικός ρόλος των γονέων ως προς την εκπαίδευση των έφηβων παιδιών τους και η πρόθεσή τους, όσο και των εφήβων να παραμείνουν στην Ελλάδα. Η αντιμετώπιση των γλωσσικών εμποδίων αποτέλεσε βασική μέριμνα των εφήβων, ενώ οι γονείς τόνισαν την ανάγκη τους για συνεργασία με το σχολείο. Η ψυχική ανθεκτικότητα που επέδειξαν συσχετίστηκε με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο και την υψηλή αξία που απέδωσαν στην εκπαίδευση.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

education
προσδοκίες
refugees
έφηβοι
adolescents
πρόσφυγες
ψυχική ανθεκτικότητα
εκπαίδευση
expectations
resilience
γονείς
parents

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-11T08:16:34Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
355
41

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.