Η εσχατολογική διάσταση στο έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εσχατολογική διάσταση στο έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου

Τζουμερκιώτης, Δημήτριος

Μαντζανάρης, Κωνσταντίνος
Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Σπυριδούλα

0
Ο Ανδρέας Εμπειρίκος (1901-1975) υπήρξε ο εισηγητής του κινήματος του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα και συνάμα ο πρώτος εμπειρικός ψυχαναλυτής. Το συγγραφικό του έργο τον κατέστησε αμφίσημη προσωπικότητα καθώς ο τρόπος που έγραφε θεωρήθηκε σκανδαλωδώς ανατρεπτικός. Κύριο χαρακτηριστικό της γραφής του ήταν η συνάντηση μέσα στο έργο του του υπερρεαλισμού και της ψυχανάλυσης. Ο Εμπειρίκος διαμορφώνει μια νέα κοσμοθεωρία δίνοντας προτεραιότητα στην ανάγκη του ανθρώπου να απαλλαγεί από τα συμβατικά και δεδομένα σχήματα, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και να δημιουργήσει μία νέα συνείδηση. Μέσα στο έργο του Εμπειρίκου ανιχνεύονται πολλά στοιχεία της χριστιανικής εσχατολογίας. Ο ποιητής οραματίζεται έναν κόσμο αγγελικό, ερωτικό και ωραίο στον οποίο ο άνθρωπος ζει μόνο όταν απελευθερωθεί από την υποκρισία και την συμβατικότητα και δει την αλήθεια. Η «Νέα Πόλη» του Εμπειρίκου δημιουργείται μέσα από την ερωτική απελευθέρωση η οποία, όσο κι αν ξενίζει, έχει εσχατολογικό προσανατολισμό. Η νέα πραγματικότητα θα βιωθεί όταν ο άνθρωπος αποδεσμευθεί από τα καταπιεσμένα ένστικτα και τις διαφόρων ειδών νευρώσεις. Χριστιανική και εμπειρίκεια εσχατολογία συναντώνται στην ανάγκη μεταμόρφωσης του ανθρώπου και στην αναζήτηση της ουσίας της ζωής πέρα από τα κατασκευασμένα συμβατικά πλαίσια του παρόντος κόσμου.
Abstract Αndreas Empirikos (1901-1975) was the introducer of the movement of Psychoanalysis and Hyperrealism in Greece and at the same time the first empirical psychoanalyst. His writings rendered him an ambivalent personality since the way he wrote was considered to be scandalously controversial. The main feature of his writing was the amalgamation of hyperrealism and psychoanalysis in his writings. Empirikos puts forward a new world view prioritizing the need of humans to purge themselves of conventional and given schemata, superstitions and stereotypes thus shaping a new conscience. A great number of Christian eschatology elements can be detected in Empirikos’ writings. The poet envisions an angelic, erotic and exquisite world in which humans live only when they free themselves of hypocrisy and conventionality and confront reality. Empirikos’ “New City” is created through erotic liberation which, surprising as it may be, has eschatological orientation. The new reality will be experienced only when humans emancipate themselves from the suppressed instincts and the various kinds of neuroses. Christian and Empirikos’ eschatology converge for the sake of human transformation and in the quest of the essence of life beyond the constructed, conventional boundaries of the present world.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

όραμα
εσχατολογία
παράδεισος
Εμπειρίκος


Ελληνική γλώσσα

2018-09-30
2018-10-12T06:13:27Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
83
53*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.