δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe miracles of the Christian Religion
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Κουβελά, Βασιλική

Καστελούρη, Ελένη
Αντωνόπουλος, Αθανάσιος

0
Από την αρχαιότητα μέχρι τους κλασικούς χρόνους του Ε΄ αιώνα και τους μετακλασικούς όπου άνθισε η φιλοσοφία, η λογοτεχνία και οι τέχνες στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχε η σπίθα του ανθρώπου για πίστη προς το θείο, άσχετα αν αυτό εκφραζόταν ως ένα ιδεολόγημα ή με μια μυστικιστική θρησκεία μέσω των Ορφικών ή Πυθαγορείων. Οι ιάσεις στα Ασκληπιεία, οι εγκοιμήσεις ασθενών με τη βοήθεια ιερέα – μύστη που βοηθούσε να έρθει σε επαφή ο πάσχων με το Θεό, αποδεικνύονται από τα αναθήματα παντός τύπου και είδους για ευχαριστήρια – ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Άρα η τάση προς το θείο, η αναζήτησή του και η σπίθα της πίστης, προϋπήρχαν. Άλλωστε και τα έργα του εσταυρωμένου Διονύσου ή του Προμηθέα Δεσμώτη υπήρξαν τα προσύμβολα του Χριστιανισμού. Θαύματα επιτυγχάνοντο και τότε αλλά με άλλη μορφή. Άλλα τα θαύματα του Ασκληπιού ή του Απόλλωνα Τυανέα ή της Αρτέμιδος και της Αφροδίτης, κι άλλα του Ιησού, μας λέει ο καθηγητής Θεολογίας Θανάσης Αντωνόπουλος. Η Χριστιανική θρησκεία μετέπειτα απηλλαγμένη από το μυθικό κοσμοείδωλο στην συνάντησή της με την αρχαιοελληνική γραμματεία τοποθέτησε ως πηγή και κέντρο τον Ιησού Χριστό. (Θ. Αντωνόπουλος). Οι Πατέρες της Εκκλησίας επιλεκτικά με την «θύραθεν παιδεία» κράτησαν φιλοσοφικές απόψεις και διαμόρφωσαν τη νέα Χριστιανική θρησκεία. Τα θαύματα που μαρτυρούνται από πηγές, όπως την Παλαιά Διαθήκη ως αποκάλυψη του Θεού στους Ισραηλίτες και την Καινή Διαθήκη με την ιστορικότητα της ζωής του Χριστού στη γη, είναι η απόδειξη της θεότητας του Χριστού, αλλά κυρίως με τη διδαχή Του διδασκαλία προς τους ανθρώπους ήταν για την ενίσχυση της πίστης τους προς Αυτόν. Ο Τριαδικός Θεός και η επίτευξη των θαυμάτων δια της θείας Χάριτος και του Αγίου Πνεύματος, είναι η όλη έρευνα της εργασίας μου, καθώς και δια μέσου των αγίων, των αγίων εικόνων, του Ζωοποιού Σταυρού και των μυστηρίων της Εκκλησίας. Θεωρώ διττού χαρακτήρα το θαύμα ως εκκλησιολογικού, μέσω των Μυστηρίων της Εκκλησίας, και σωτηριολογικού για την σωτηρία της ψυχής μας. Τέλος, θεωρώ την λογοτεχνία, το θέατρο και την μουσική ως εν δυνάμει (βοηθητικά) για τον άνθρωπο λειτουργήματα, όσον αφορά την ψυχοσωματική του καλή κατάσταση, εφ’ όσον έχουν συναφή σχέση και με το Θεό, όπως ύμνους, προσευχές, λόγος, μουσική, επικλήσεις, μαρτυρίες, έκφραση, απεικόνιση κ.λπ.
From the ancient years till the classic years of the 5th century and the metaclassic years when philosophy, literature and arts blossomed in ancient Greece people were keen on having faith to God. The above fact was expressed either through an ideology or through Orphic and Pythagoric mysteries. The therapies in Asklipieion , the adoptions of the patients with the help of a priest-adopter who helped him create a touch with God were proved from the votives of each kind so as to thanks God. So, the tense towards divine, the search of God and the sparkle of faith pre-existed. Otherwise the plays of Dionysus Crucified or Prometheus Captive and Prometheus Crucified were the pre-symbols of Christianity. Miracles used to happen even then, but through another form. The miracles of Asclepius, of Apollo Tyraneus, of Artemide and of Aphrodite’s were different from those of Jesus according to professor of Theology. (Thanasis Antonopoulos). The religion of Christianity after being released from the myth of a cosmoidole finally regarded Jesus Christ as the centre of all divine sources. (Thanasis Antonopoulos). The Fathers of our Church kept just some philosophic aspect of the secular education and so on they recreated a new religion of Christianity. Miracles we meet in sources such as Old Testament are the Apocalypse of God and in New Testament the history and the life of Jesus, and also his teachings in order to strengthen the human faith. Triadic God and his miracles through His Divine Grace and the efficiency of the Holy Spirit is the topic of my project and of all my research. What is more I am also referring to the miracles through Our Saints, through the holy icons, through our precious Cross and through of Church Mysteries. My personal point is that miracle has two characters. The first is on behalf of Church : the Mysteries, and the second is on behalf of Salvatorians: The salvation of Soul. In the end, I regard Literature, Theater and Music as three very strong tools that have the power to help people reserve a good mental and physical health when they are referred to God (chants, prays, music, expression, appeals, displays…).

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Χριστιανική θρησκεία
θαύματα


Ελληνική γλώσσα

2018-09-30
2018-10-12T06:54:04Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
47
119*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.