Εικονολογικές αποτυπώσεις της Μεταμόρφωσης. Θεολογικές και αισθητικές προσεγγίσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοIconographic depictions of Metamorphosis. Ideological and aesthetic approaches.
Εικονολογικές αποτυπώσεις της Μεταμόρφωσης. Θεολογικές και αισθητικές προσεγγίσεις

Βλάχου, Αμαλία

Τερέζης , Χρήστος
Μαντζανάρης , Κωνσταντίνος

Το ανά χείρας πόνημα αναφέρεται στο γεγονός της Μεταμόρφωσης κατά την εικονογραφική παράδοση της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησία, κατά τον τρόπο που αυτό αποτυπώνεται στις εικόνες, αλλά και στις παραστάσεις στις ιερές μονές του Σινά, του Αγίου Όρους, μέσα από τις σκηνές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η πρωτοτυπία του έγκειται στο ότι για πρώτη φορά κατεβλήθη προσπάθεια συνολικής εικονογραφικής προσέγγισης του γεγονότος της Μεταμόρφωσης, με στόχο την κατάδειξη βασικών αληθειών της χριστιανικής πίστης, καθώς και του ρόλου της εικόνας ως μέσου διδαχής και διαπαιδαγώγησης των χριστιανών. Ο άνθρωπος ενθαρρύνεται να γνωρίσει τον Χριστό μέσα από την προσωπική συνάντησή του με την εικόνα Του. Ο βαθμός της γνώσης του Θεού εξαρτάται από τον βαθμό υπαρξιακής ταύτισης του συμμετέχοντος με την εικόνα του Θεού. Μέσω της υπαρξιακής συνάντησης μεταδίδεται το θεολογικό μήνυμα. Είναι το μέσο το οποίο διευκολύνει τον άνθρωπο ώστε να οδηγηθεί από τον ορατό και αισθητό στον χώρο του αοράτου και στην πλήρη ένωσή του με τον Θεό. Οι εικόνες που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν είναι μοναδικές σε κάλλος, ποιότητα και ύφος, που στην εικονογραφική διατύπωσή τους δηλώνουν άξια τις ιδιαίτερες τάσεις και τα επιτεύγματα της εκκλησιαστικής ζωγραφικής της περιόδου στην οποία ανήκουν. Είναι εξαιρετικά δείγματα της βυζαντινής - μεσοβυζαντινής και παλαιολόγειας - καθώς και της μετά την Άλωση εικονογραφίας του Ελληνισμού, αλλά είναι και πλήρεις θεολογικών μηνυμάτων. Προβάλλουν με εξαιρετικό τρόπο την πατερική θέση περί της διακήρυξης της θεότητας και όχι απλά της μεσσιανικότητας του Ιησού στο όρος της Μεταμορφώσεως, καθώς επίσης και τον πλούσιο εσχατολογικό και ανθρωπολογικό χαρακτήρα, τον οποίο προσέδωσαν οι Πατέρες στο γεγονός αυτό.
Εικόνες
The subject of the essay is the event of Metamorphosis in iconographic tradition of Orthodox East Church. As it is depicted in the representations in Holly Monasteries of Sina, of Mount Athos as well as through the scenes in the Old and New Testament. The innovation here is the fact that for the first time it has attempted to approach in a holistic way, the fact of Metamorphosis, which aims to the demonstration of the basic truths of christian faith, as well as the role of icons as a means of Christians’ teaching and education. People are encouraged to get to know Jesus through the personal encounter with His icon. The extend of our knowledge of God depends on the extend of the existential identification with His image. The theological signal is transmitted through the existential stimuli. This is the medium which people must transcend in order to approach the invisible world from the visual and emotional world, as well as the total Union with God. The chosen to be presented icons are unique in beauty, quality and gender which pronounce the executive trends and the achievements of church paintings of the era where they belong, in their pictoral conceptualization. They are exceptional samples of byzantine – middle – byzantine and palaiologan – and of the post of the Fall illustration of Hellenism, but they are also full of theological signs. They display in an excellent way the paternal position in the declaration of deity, not only of the Jesus’s Messiahship in Metamorphosis Mount, and they also display the rich apocalyptic and humanistic character, which Holly Fathers gave to the fact.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

: Μεταμόρφωση - Εικόνα – Εικονολογία – Παράδοση: Μεταμόρφωση - Εικόνα – Εικονολογία
Παράδοση


Ελληνική γλώσσα

2018-10-15T06:51:21Z
2018-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
102
106*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.