Η ευθανασία στις σύγχρονες κοινωνίες, η πρόσληψή της ως βιοηθικό ζήτημα από την Ορθόδοξη Θεολογία και η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ευθανασία στις σύγχρονες κοινωνίες, η πρόσληψή της ως βιοηθικό ζήτημα από την Ορθόδοξη Θεολογία και η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Παπασεραφείμ, Κυριακή

Αγόρας, Κωνσταντίνος
Κόϊος, Νικόλαος

The developments in the field of medical science have caused tragic situations in the life of people today and certain questions are created, such as if we are allowed to shorten the life of a person or if we have to prevent his death. The concept of euthanasia is one of the central bioethics issues and has been taken to a great extent the last few years. Euthanasia is not only a medical issue but also an ethic, religious, social and legal one.
0
Οι εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής επιστήμης έχουν προκαλέσει τραγικές καταστάσεις στην ζωή των ανθρώπων σήμερα και δημιουργούνται τα ερωτήματα, όπως αν μας επιτρέπεται να συντομεύσουμε τη ζωή κάποιου ανθρώπου ή αν πρέπει να εμποδίζουμε τον θάνατό του. Το θέμα της ευθανασίας είναι ένα από τα κεντρικά βιοηθικά ζητήματα και το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Η ευθανασία δεν είναι μόνο ιατρικό θέμα, αλλά και ηθικό, θρησκευτικό, κοινωνικό και νομικό.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Βιοηθική
Ευθανασία


Ελληνική γλώσσα

2018-10-18T06:15:58Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
34
72*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.