Η εμπειρία της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής στο πλαίσιο της ελληνικής Δ/θμιας Εκπ/σης:Μελέτη περίπτωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοL'expérience de la littérature dans l'enseignement/apprentissage du FLE dans le secondaire grec: Etude de cas
Η εμπειρία της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής στο πλαίσιο της ελληνικής Δ/θμιας Εκπ/σης:Μελέτη περίπτωσης

Μανδηλαρά, Σοφία

Κουρδής, Ευάγγελος
Βήχου, Μαρίνα

Ce mémoire s’appuie sur un double objectif : d’une part nous essaierons de faire révéler la valeur de la littérature française en tant qu’outil par excellence intéressant et important pour la procédure de l’enseignement du FLE et son importance autant pour le monde entier que pour la Grèce, pays où le français est la deuxième langue étrangère la plus enseignée. D’autre part, après avoir travaillé avec des élèves du collège et du lycée sur des extraits précis de la littérature française, nous analyserons à partir des réponses données par nos élèves les conclusions intéressantes sur la façon dont la littérature a influencé notre public et la façon dont elle est arrivée à aider le développement de leurs compétences linguistiques et sociolinguistiques.
Περιέχει διαγράμματα
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει έναν διπλό στόχο: αφ’ ενός θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί η αξία της γαλλικής λογοτεχνίας ως κατ’ εξοχήν ενδιαφέρον και σημαντικό εργαλείο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας και η σημασία της λογοτεχνίας της συγκεκριμένης ξένης γλώσσας τόσο σε ολόκληρο τον κόσμο όσο κι ειδικότερα στην Ελλάδα, χώρα στην οποία κατέχει την δεύτερη θέση στις ξένες γλώσσες εκμάθησης. Αφ’ ετέρου, μετά από μια περίοδο συνεργασίας με μαθητές γυμνασίου και λυκείου πάνω σε συγκεκριμένα αποσπάσματα έργων της γαλλικής λογοτεχνίας θα αναλύσουμε με βάση τις απαντήσεις που έδωσε το μαθητικό μας κοινό στο ερωτηματολόγιο που προτείναμε, τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που η λογοτεχνία επηρεάζει τους μαθητές μας και καταφέρνει να συνδράμει στην ανάπτυξη των γλωσσικών και κοινωνικογλωσσικών τους δεξιοτήτων.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Litterature, enseignement du fle
Λογοτεχνία, διδασκαλία γαλλικής γλώσσας


Γαλλική γλώσσα

2018-10-23T09:21:15Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

88
2
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.