δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Teaching Greek, as a foreign language, to adults through art

Κούνα, Ελένη Κωνσταντίνα

Κουτρουβίδης, Παναγιώτης
Λευθεριώτου, Πιέρα

This dissertation is the result of an educational research that took place in a begin-ner’s class for adults learners, at the Greek and Cypriot community school of ‘Agios Athanasios’ in Cambridge. It discusses the use of Art in teaching Greek as a foreign language and how negative confessions expressed by the students can be transformed through the use of the method ‘Τransformative learning through the aesthetic experience’. The research included two specially designed lessons (one and a half hour each) and as research tools we used the ‘group interview’ and the ‘observation’.
Ευρετήριο Εικόνων Εικόνα 1. English Practice Books: Book 1 όπ. ανάφ. στο Goldstein, 2008 σελ.16 Εικόνα 2. Ελεύθερα σχόλια από τον παρατηρητή στο Φ.Π. 2 κατά τη διάκρεια της 1ης διδακτικής παρέμβασης σελ 54 Εικόνα 3: Ελεύθερα σχόλια από τον παρατηρητή στο Φ.Π. 2 κατά τη διάκρεια της 2ης διδακτικής παρέμβασης σελ 75 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 1. Κατανομή των σταδίων μέσα στην 3ωρη διδασκαλία (180’) σελ. 51 Πίνακας 2. Σημειώσεις εκπαιδευομένων για την μετακίνηση στην Ελλάδα σελ. 55 Πίνακας 3. Πληροφορίες σχετικά με τα έργα που προτείνονται για το μάθημα σελ. 57 Πίνακας 4. Συσχετισμός των έργων τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα σελ. 63 Πίνακας 5. Σημειώσεις 2ου ερευνητή/παρατηρητή σελ.82 Πίνακας 6. Απόψεις εκπαιδευόμενων για το μάθημα σελ. 79
Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι το αποτέλεσμα έρευνας που έλαβε χώρα στο Eλληνικό και Κυπριακό παροικιακό σχολείο του Αγίου Αθανασίου Cambridge, στο τμήμα ενηλίκων και μελετά τη χρήση της τέχνης στη διδασκαλία των ελληνικών ως ξένη γλώσσα σε επίπεδο αρχαρίων, καθώς και την περίπτωση του μετασχηματισμού στερεοτυπικών αντιλήψεων και αρνητικών παραδοχών τους μέσα από την κριτική σκέψη που προκύπτει από την επαφή τους με τα έργα τέχνης. Πραγματοποιήθηκαν 2 διδακτικές παρεμβάσεις στις οποίες εφαρμόστηκε η μέθοδος «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία». Ως ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν η ομαδική συνέντευξη και η παρατήρηση.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
τέχνη
art
learning languages
aesthetic experience
εκμάθηση ξένων γλωσσών
adult education
αισθητική εμπειρία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-06T08:53:10Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

111
3
32*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.