ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΑΡΤΑΣ, ΠΑΡΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο τουρισμός αποτελεί για την ελληνική οικονομία έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης. Παρά τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα, εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο. Παραμένει ο βασικός μοχλός για την αναδιάρθρωση, την ανάπτυξη της οικονομίας και την έξοδο από την ύφεση. Αντίστοιχα στην Κρήτη ο τουρισμός αποτελεί στρατηγικής σημασίας παράγοντα για την οικονομία του νησιού. Το νησί αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ωστόσο, ενώ οι αφίξεις τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε συνεχή άνοδο, η δαπάνη του επισκέπτη στο νησί δεν αυξάνει αντίστοιχα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαφοροποιούν την δαπάνη του επισκέπτη της Κρήτης. Να εντοπιστούν οι λόγοι που εμποδίζουν την αύξηση αυτής της δαπάνης και να προταθούν λύσεις-προοπτικές για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προσδιοριστεί ως εμπόδια. Η παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας ποιοτική έρευνα με τη λήψη συνεντεύξεων εις βάθος, από διαμορφωτές γνώμης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ολόκληρο το νησί. Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας προσδιορίστηκαν λόγοι, όπως η εθνικότητα, η ηλικία, το εισόδημα του επισκέπτη, που διαφοροποιούν την δαπάνη στην Κρήτη. Η έρευνα επίσης κατέδειξε παράγοντες που εμποδίζουν την αύξηση της δαπάνης, όπως η εξάρτηση από τους tour operators, η προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος σε χαμηλής εισοδηματικής στάθμης πελάτες, η επιλογή της προώθησης πακέτων all inclusive που περιορίζει την δαπάνη του επισκέπτη μέσα στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Επίσης από την έρευνα προέκυψαν προοπτικές για την αύξηση της δαπάνης, όπως για παράδειγμα η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η δημιουργία συνεργιών, η δημιουργία εξειδικευμένων φορέων τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο που με την εφαρμογή τους θα οδηγήσουν σε αύξηση της δαπάνης του επισκέπτη της Κρήτης.
The tourism sector is one of the most important factors for the economic development of Greece. Despite, the Greek financial crisis, tourism remains globaly one of the most competitive sector. It remains the basic key driver to the restructure, the economic development and the exit of the permanent recession. The sector of tourism in Crete is of strategic importance to the economy respectively. Crete remains a popular tourist destination not only for Greeks but also for the whole Mediterranean region. However, despite the growing number of tourist arrivals the corresponding tourist expenditure does not augment equally. The aim of the present dissertation is to investigate the factors that influence and differentiate the Cretan visitor’s expenditure on the island. The reasons that prevent the expenditure augmentation will also be determined and proposals will be made with a view to eliminating the problems determined as obstacles to it. The present dissertation was conducted by interviewing in-depth of public and private decision makers on the whole island of Crete. The analysis of its results concluded to the factors, such as demographic ones, that differentiate the tourist expenditure in Crete. Moreover, factors that prevent the augmentation of this expenditure such as dependence on tour operators or the all inclusive packages were also found out and the decision makers proposed potential prospects that will lead to the increase of the tourist expenditure in Crete.
Περιέχει : πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τουριστική δαπάνη
εμπόδια τουριστικής δαπάνης
αύξηση τουριστικής δαπάνης
Κρήτη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T06:12:09Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
178
17*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.