ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE CONTEXT OF SCHOOL TRAVEL: COMMUNICATIONS POLICY FOR CULTURAL ORGANIZATIONS AND AWARENESS OF TEACHERS IN PRIMARY EDUCATION. RESEARCH IN SCHOOLS IN THE BIGGEST AREAS OF PIRAEUS.
ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΚΑΡΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΦΑΝΗ

Οι πολιτιστικοί οργανισμοί τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου να έρθει κυρίως το παιδικό κοινό σε επαφή με το πολιτισμό, τις τέχνες και τον αθλητισμό, στο πλαίσιο των καθιερωμένων σχολικών εκδρομών. Κατά συνέπεια ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η επιλογή των εκπαιδευτικών δύσκολη για το τι θα επιλέξουν για την τάξη τους. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί εμπλουτίζουν τα προγράμματά τους και από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς προσπαθούν να προσεγγίζουν το σχολικό χώρο, προκειμένου να τους ικανοποιούν με στόχο τις ανάγκες των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Σίγουρα η επιλογή του εκπαιδευτικού είναι προσωπική και συνοδεύεται από την άποψή του τόσο για τους πολιτιστικούς οργανισμούς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο και για το τι θεωρεί πιο «σημαντικό» για την κάθε επίσκεψη ο ίδιος. Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε επιδιώκουμε να δούμε τα κριτήρια εκείνα με βάση τα οποία το κοινό των εκπαιδευτικών επηρεάζεται για την επιλογή ενός πολιτιστικού οργανισμού, σε σχέση με τις προσωπικές επιλογές τους, την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τη προσφορά από την πλευρά των οργανισμών.
Cultural organizations have in recent years created a variety of educational programs to bring the children's audience into contact with culture, the arts and sports, in the context of standardized school tours. Consequently, the competition is great and the choice of teachers difficult for what they will choose for their class. Cultural organizations enrich their programs and from the beginning of each school year they try to approach the school in order to satisfy them with the aim of the needs of children and teachers. Certainly the teacher's choice is personal and is accompanied by his view of both cultural organizations and educational programs, as well as what he considers most "important" for each visit himself. Through the research we conducted, we seek to see those criteria whereby the teachers' audience is influenced by the choice of a cultural organization, in relation to their personal choices, the educational process and the offer by the organizations.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κοινό
Teachers
Πολιτιστικοί οργανισμοί
Educational Programs
Public Awareness
Ευαισθητοποίηση κοινού
Audience
Cultural Organizations
Σχολικές εκδρομές
Εκπαιδευτικά προγράμματα
School Trips
Εκπαιδευτικοί

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T06:16:28Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

24
3
92*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.