Policies on brownfield remediation. International experience and the Greek example.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ BROWNFIELD. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ.
Policies on brownfield remediation. International experience and the Greek example.

ΤΟΥΣΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΑΝΓΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΡΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

πινακες, διαγραμματα, εικονες, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες
The research core of this project is connected to the policy making on the brownfield issue. This category includes former industrial units as well as other abandoned sites in the city or out of it. The side-effects of the de-industrialization have led to the contemporary condition, but different factors play important role in each case. To be more specific, the spatial footprint of the industrialization varies widely around the globe. As a result, important differentiations are met in several countries even within the borders of the European Union, as far as the brownfield issue is concerned. From this point of view, the research methods used here include study on the international literature, so as to comprehend the crucial factors of the issue. Moreover, the research focuses on the Greek example, mentioning the problems and inefficiencies of the so far applied policies. Using suitable case studies taken not only from the international scene, but also from the Greek, the research tries to gather useful practices and strategies that may foster central planning and policy making. The criteria chosen to evaluate the case studies take into consideration environmental and socio-economic parameters. Moreover, a pilot data base is suggested concerning the administrative area of Piraeus region. The methodology used for this data base is able to be used in other areas as well. The data base is made with the help of GIS software. Thematic maps complete the role of the data base which emphasizes on the spatial depiction of the matter. The conclusions of this research provide useful material for further research.
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί το εύρος των πολιτικών αποκατάστασης των χώρων που ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως brownfields. Στους χώρους αυτούς συμπεριλαμβάνονται τόσο πρώην βιομηχανικά συγκροτήματα με υψηλό βαθμό περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όσο και λοιποί εγκαταλελειμμένοι χώροι εντός ή εκτός αστικού ιστού. Η εργασία διατρέχει τη διεθνή βιβλιογραφία, αποδελτιώνοντας τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν την υφιστάμενη γνώση γύρω από το ζήτημα αυτό, αναπτύσσοντας επιλεγμένα παραδείγματα από τη διεθνή σκηνή. Βαρύτητα δίνεται τόσο στις περιβαλλοντικές όσο και στις κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους ώστε να αξιολογηθεί η αειφόρος διαχείριση του ζητήματος. Περιγράφονται μέθοδοι αποκατάστασης αλλά και παραδείγματα αστικού σχεδιασμού αναπλάσεων στις εκτάσεις αυτές. Ο όρος brownfield έχει μείνει αμετάφραστος σε όλο το κείμενο της εργασίας , προς αποφυγήν αλλοίωσης του βασικού νοήματος από τη χρήση των ελληνικών όρων «γκρίζες ζώνες» ή «φαιές εκτάσεις» που συναντώνται σε σχετικά κείμενα. Η εργασία εμβαθύνει στο παράδειγμα των Η.Π.Α., της Μ.Βρετανίας, της Κίνας, ενώ ταυτόχρονα παραθέτει στοιχεία για πλήθος άλλων χωρών, επισημαίνοντας τις καλές πρακτικές που εντοπίζονται. Μετά τα πορίσματα από την επεξεργασία της διεθνούς βιβλιογραφίας, η εργασία εστιάζει στον ελληνικό χώρο, όπου η διαχείριση του ζητήματος αυτού είναι ελλιπής και αποσπασματική. Παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία και η πορεία του κλάδου της ελληνικής βιομηχανίας συνοπτικά, η παρακμή του οποίου δημιούργησε πλήθος τέτοιων εκτάσεων σήμερα. Μέσα από επιλεγμένα παραδείγματα σκιαγραφούνται οι διαστάσεις του ζητήματος μέσα από την ανάδειξη της διαφορετικής κλίμακας, χρήσεων και βαθμού περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η εργασία προχωρά σε αναζήτηση καλών πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην ελληνική περίπτωση, ξεκινώντας από την πιλοτική εφαρμογή βάσης δεδομένων. Χωρικό πεδίο εφαρμογής αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Η εργασία καταλήγει σε χρήσιμα μεθοδολογικά εργαλεία που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και σε αντίστοιχα συμπεράσματα από τις ελλείψεις που παρατηρούνται γύρω από το ζήτημα αυτό στη χώρα μας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

de-industrialization
soil remediation
φαιές επιφάνειες
brownfield
εξυγίανση εδάφους
αποβιομηχάνηση,
urban regeneration
αστική ανανέωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T07:20:26Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
24
181*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.